Pozná váš digitální průvodce, kde stojíte?

Sinfin.digital

Studio Sinfin vyvinulo platformu Nigh.io pro zvýšení turistické atraktivity vašeho města. Jedná se o řešení nabízející návštěvníkům unikátní propojení obsahu mobilní aplikace s prostorem chytrého města nebo budovy. Provozovateli nabízí jednoduchou správu obsahu pomocí intuitivní webové administrace.

Aplikace slouží jako průvodce po regionu, městě, obci nebo jen po místním muzeum či galerii. Pomocí vhodně rozmístěných vysílačů – iBeaconů – těsně propojuje obsah s prostorem. Sama nabízí uživateli informace vztahující se k místu, v jehož blízkosti se uživatel nachází a umožňuje také provedení malých transakcí závislých na lokalitě jako je nákup vstupenky, zaplacení parkování, vyzvednutí pořadí u lékaře atp.

Obsah aplikace zahrnuje rozličné body zájmu od historických památek, přes muzea, galerie, rozhledny, parky, nebo celé poznávací trasy a stezky, ale také třeba jen sochy nebo kašny. Lákavá je také možnost zahrnutí lokálních obchodníků a řemeslníků, kteří mohou mít v aplikaci svou interaktivní prezentaci.

Technická podstata spočívá ve využití zmíněných iBeaconů, nízkoenergetických Bluetooth LE (low energy) vysílačů drobných rozměrů. Jejich umístěním u konkrétních bodů zájmu dokážeme v mobilní aplikaci rozpoznat polohu s přesností na 3–50 m. Oproti GPS fungují i v interiéru a navíc spotřebují řádově méně baterie uživatelova telefonu nebo tabletu.

Každé z míst je prezentováno multimediálním obsahem zahrnujícím obrázkovou galerii, text, audio průvodce nebo video. Nechybí ani možnost odkazování na externí zdroje, jako je Youtube nebo Wikipedie.

Školy mohou snadno vytvořit zajímavý obsah interaktivně zpracovanými pracovními listy, kdy studenti objevují další a další výzvy pohybem v terénu, nebo na ně naopak odpovídají hledáním správných míst.

Kvalitní obsah je mocné lákadlo a leckdo se rád pochlubí na Facebooku pěkným výletem nebo dosaženou metou. Pro co největší zapojení návštěvníků lze veškerý obsah sdílet a komentovat na sociálních sítích. Tím se zajistí přirozená viralita a navíc ušetříte na výdajích za marketing.

Velkou přidanou hodnotou je sledování návštěvnosti a její zobrazení v analytických nástrojích. Lze dlouhodobě sledovat, co návštěvníky zajímá, co si čtou, po jakých trasách se pohybují a kde tráví hodně času. Lidský faktor pak zastoupí návštěvní kniha, ta dává zpětnou vazbu o spokojenosti či výhradách návštěvníků.

Webová administrace umožňuje veškeré úpravy obsahu v aplikaci. Spravovat lze vše od textů přes obrázky a zvukové stopy až po jednotlivé body zájmu a jejich přiřazení ke konkrétnímu místu, a především iBeaconu.

iBeacon vysílač

A proč je využití iBeaconů tak přelomové?

Aplikace postavená na platformě Nigh návštěvníkovi velmi jednoduše a přehledně ukáže informace v kontextu jeho polohy a dovolí mu využít lokální služby přímo na jeho telefonu, např. koupit lístek do galerie nebo zaplatit parkování.

Nedostatečná přesnost a energetické nároky GPS lokalizace byly doposud nepřekonatelnou překážkou pro praktické využití v interiéru a pro delší běh aplikace na pozadí. Technologie Bluetooth LE tyto bariéry odstraňuje. Navíc prakticky všechny „chytré telefony“ vyrobené v posledních čtyřech letech touto výbavou disponují. Naprostá většina uživatelů tak může využívat plný potenciál vaší nové chytré aplikace.

Více informací hledejte na www.nigh.io