Smart Cities magazín je čtvrtletník určený pro úředníky a politiky českých a slovenských měst podávající informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst. Státní správě ČR a SR jej zasíláme zdarma.

Více o časopisu