Mediaplán

Návrh témat a harmonogramu na roky 2016–2017 je zpracován z aktuálního pohledu na problematiku smart cities, a proto může doznat změn. Očekává se úzká spolupráce s britskou stranou a s mnoha subjekty na národních úrovních České a Slovenské republiky, proto mohou některá žádaná či aktuální témata dostat přednost.

03–16 Veřejné zakázky

Termín vydání 01. 09. 2016

Rychlost a komplexita zavedení inovací do praxe rozhodují o dlouhodobé konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Investicím veřejného sektoru do inovativních konceptů brání mnoho faktorů, počínaje legislativou přes složitou administrativu až po chybějící komplexní technické podmínky. V tomto čísle se budeme věnovat příkladům dobré praxe ze zahraničí či podmínkám pro výběrová řízení v několika vybraných oborech.

04–16 Reuse – recyklace

Termín vydání 01. 12. 2016

Koncept chytrých měst současnosti je založen na uvědomění si již existujících kvalit a jejich opětovné a smysluplné navrácení do hry. Recyklace, nová funkční využití, kreativní znovuzhodnocení a další podobné principy pomáhají nejen ušetřit finance, energii a zdroje, ale mohou se stát významnou součástí identity měst a obcí.

01–17 Městská IT infrastruktura a služby

Termín vydání 01. 03. 2017

Každý systém, který si město či člověk pořídí, přináší požadavky na jeho správu a údržbu, personální kompetence obsluhy a také zřetelné a měřitelné výsledky v podobě nových služeb. Digitální infrastruktura je předpokladem rozvoje lokální ekonomiky, a investice ze strany měst i občanů do různých systémů a služeb budou narůstat. Nakupovat chytře tak bude vyžadovat jasnou vizi koncové podoby nových služeb nad jednotlivými agendami města a využití již existujících komunikačních sítí. IT správu měst tak čeká revoluce – a nehovořme jen o e-government.

02–17 Come back to village

Termín vydání 01. 06. 2017

Suburbanizace, dopravní zácpy, dopravní obslužnost a energetická soběstačnost obce, chytré aplikace pro její správu, participativní rozhodování, veřejný prostor obce a zeleň, sítě internetu věcí, lokální potravinové řetězce, lokální podnikání, rozpočtové určení daní a mnoha dalším tématům týkajících se malých obcí a jejich symbióze s metropolemi se budeme věnovat v tomto čísle.

03–17 Living lab – Živá laboratoř města

Termín vydání 01. 09. 2017

Atraktivita města souvisí se vzdělaností jeho obyvatel. Digitalizace přináší nové obory, nové služby a nové přístupy ve správě města. Živá laboratoř je vyhrazeným územím města, kde lze zkoušet nové přístupy a technologie. Nelze přeci změnit dosavadní neefektivní fungování a rozhodování města omezeného mnoha regulacemi a normami bez možnosti vyzkoušet si, jak to v praxi vypadá, a následně vést veřejnou debatu o tom, zda je nový přístup přijímán občany a zda by se nemohl stát dobrou praxí pro změnu vyhlášky, norem pro navrhování či dokonce územní plán.