Smart Cities magazín je čtvrtletník určený pro úředníky a politiky českých a slovenských měst podávající informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst.

Cílem časopisu je představit inovativní koncepty včetně jejich kontextu, poradit úředníkům, jak dané systémy poptávat, kde a jak získávat prostředky na investice a jaké jsou/budou podmínky pro jejich čerpání. Časopis by se měl stát pomůckou úředníků, inspirací politiků a jednotnou platformou především domácích firem s úkolem oživit ekonomickou sílu českých a slovenských měst i podniků ovládnutím moderních technologií. Města by se měla poučit z vývoje různých strategií vyspělých evropských měst a zavést účinné a mnohdy nenákladné nástroje pro aktivní život svých občanů. Konečným cílem je pak sdílet dobrá domácí řešení mezi českými i slovenskými městy, a to především z pozice veřejné správy.

Hlavní téma

Cílem je vždy jednu problematiku agendy města rozebrat z několika úrovní – úroveň urbanismu, úroveň plánování, úroveň technologie, úroveň dopadu na občany a životní prostředí, good practice ze zahraničí, z domácí scény, stručné studie proveditelnosti, socio-ekonomické dopady, komentář britského konzultanta jako pohled ze zahraničí a na závěr vždy shrnutí rad pro investory.

Rubriky

VIZE
Prezentace významné osobnosti a její vize inteligentního města (například primátor Prahy, místostarostka Vídně, primátor Bratislavy, Gehl architekti). 

SMART
Obecná koncepce a plánování, dobrá praxe z různých měst, informace o aktuálních projektech, hodnocení. 

MOBILITY
O inteligentní mobilitě, od smart parkování po smart jízdenky.

ARCH
Nové trendy v urbanismu, architektura veřejného prostoru, inovativní městský mobiliář, řešení prázdných prostor a opuštěných budov, příklady ze zahraničí

BRAND
Přístupy k prezentaci města související s přípravou dlouhodobého plánu, tj. jaká je cílová představa, jak by občané/turisté měli dané město vnímat a jak se k tomuto cíli přiblížit, příklady úspěšných řešení z domácí i zahraniční scény

LIFE
Přístupy města k energetické úspornosti a ekologicky orientovaným aktivitám, zelené mobilitě a inovativním řešením v oblasti výroby a uchovávání/distribuce energie v městském prostředí, dlouhodobému monitorování čistoty prostředí, to vše s cílem zvýšit kvalitu života ve městě.

Cílová skupina

Úředníci magistrátů 271. měst a obcí České republiky a 118. měst a obcí Slovenské republiky, vysoké školy, příslušná ministerstva a relevantní komerční subjekty.

Smart Cities
Smart Cities
Smart Cities