12.06.2015

Konference časopisu Smart Cities, Brno 2015

Ve středu 3. 6. 2015 se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno uskutečnila Konference časopisu Smart Cities. 
Jednalo se o akci středoevropského významu, jejímž cílem bylo propojit města České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska.
Záštitu nad konferencí převzal Petr Vokřál, primátor města Brna.
Generálním partnerem byla společnost MasterCard.
Hlavním partnerem bylo město Brno.
Konference se konala za finanční podpory statutárního města Brna.
Partnerem byly společnosti skupina Eltodo, Centrum dopravního výzkumu, CleverMaps, mmcité a HAGS Praha.

Druhého ročníku Konference časopisu Smart Cities se v Brně zúčastnilo více než 130 zájemců – zástupců 23 měst ze čtyř evropských zemí. První blok konference dal prostor významným městům regionu, tj. Vídni, Praze, Bratislavě a Brnu. Blok zahájilo vystoupení Františka Kubeše, vedoucího oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR s představením metodiky konceptu inteligentních měst a s představou o dalším rozvoji konceptu v České republice. Gustav Lebhart z Odboru hospodářství, práce a statistiky Magistrátu města Vídně účastníky konference seznámil s programem otevřených dat, stejně jako zástupce Prahy, Jiří Čtyroký, ředitel Sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ingrid Konrad, hlavní architektka města Bratislavy, ukázala aktuální stav vývoje smart konceptu a Jaroslav Kacer, předseda Komise Smart City Rady města Brna, informoval o pojetí agendy Smart City a představil plánované změny interních procesů ve městě.

Druhý blok konference byl tematicky rozčleněn na tři oblasti – dopravu, data a veřejný prostor. V oblasti dopravy vystoupil například primátor Plzně Martin Zrzavecký s chytrou kartou ve veřejné dopravě. Na téma data promluvil host z anglického Leedsu, architekt řešení konceptů Smart Cities Ian Jones, který představil tamější otevírání dat. Téma veřejného prostoru otevřela hlavní architektka města Wroclawi Beata Urbanowicz s příspěvkem o lokálních příkladech úprav veřejného prostoru v posledních letech. Zkušenosti s titulem Evropské hlavní město kultury „dva roky poté“ prezentoval konzultant veřejné zprávy z Košic, Rudolf Bauer. V příspěvku zaměřeném na „městský prostor jako příležitost“ představil redaktor časopisu Smart Cities, architekt Jaroslav Sedlák, několik příkladů iniciativ tzv. zespodu i shora, které citlivým či drobným zásahem výrazně proměnily a kultivovaly veřejný prostor v širším kontextu města. Na závěr konference vystoupil primátor města Brna Petr Vokřál a představil vlastní vizi rozvoje chytrého města.

Prezentace přednášejících 
Fotodokumentace

27.01.2015

Konference časopisu Smart Cities, Trnava 2015

Ve dnech 15.1. a 16.1.2015 se uskutečnila v prostorách hotelu Holiday Inn v Trnavě Konference časopisu Smart Cities. 
Byla určena primátorům slovenských měst a prioritně se zaměřila na dva programové bloky. 

Prvním blokem bylo téma kvality života ve městech a v souvislosti s tím tvorba kvalitních veřejných prostorů - v centrech měst, městských parků, dětských hřišť a prostorů základních a mateřských škol.
Druhým významným tématem konference byla Smart mobilita - inteligentní veřejná doprava, parkování a rozvoj cyklodopravy. Zvláštním tématem v diskusi byla problematika dlouhodobě zanedbávaných veřejných prostor vnitrobloků sídlišť a jejich vliv na kvalitu života obyvatel měst. Konference přinesla praktické návody na postupnou tvorbu inteligentního města s ohledem na vhodné koncepty a technologie a pravidla pro jejich výběr a pořízení.

Přes 90 účastníků konference se v diskusi zaměřilo na tvorbu strategických programů míst, na tvorbu projektů nejen na nejbližší volební období, ale i dlouhodobých rozvojových projektů a také na možnosti finanční podpory komunálních projektů prostřednictvím evropských strukturálních fondů.

O vizi rozvoje města v kontextu Strategie hospodářského rozvoje Slovenska hovořil Peter Staněk, člen sboru poradců předsedy vlády SR. České zkušenosti s tvorbou vize a strategickým plánováním na úrovni měst a městských regionů přiblížil Marek Janíček, radní města Brna odpovědný za Smart City. Zajímavou a podnětnou diskusi vyvolal také příspěvek Petra Klučka, národního cyklokoordinátora SR, k tématu cyklodopravy jako součásti rozvoje měst. 

Účastníci konference konstatovali, že města, která mají zájem o progresivní a moderní přístupy ke svému rozvoji, by měla spolu komunikovat, vyměňovat si nejlepší zkušenosti a jít příkladem nejen ve využívání inteligentních technologií, ale i organizací, řízením a efektivní administrativou.

Moderátoři konference, David Bárta, šéfredaktor časopisu Smart Cities a Vladimír Jurík, zástupce šéfredaktora pro Slovensko, po skončení konference ocenili aktivní přístup účastníků konference v rámci jednotlivých diskusních bloků a také zájem o nové poznatky a rozvoj měst z dlouhodobého pohledu.

Generální partnerem Konference časopisu Smart Cities byla společnost MasterCard. 
Partnerem společnosti Wincor Nixdorf a Studio21. 
Záštitu nad konferencí převzal Svaz stavebních podnikatelů Slovenska, ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Slovenska a Unie měst Slovenska. 

Fotodokumentace

30.09.2014

Smart Cities vystoupí na Pecha Kucha Night v Brně

Od 19:00 / 1.10. 2014 / Kulturní prostor Praha, Fórum pro architekturu a média, Husova 18, Brno (nádvoří Pražákova paláce, Moravská galerie). Pozvání bez rozdílu vyznání a orientace dostaly všechny politické subjekty, které se rozhodly v říjnových komunálních volbách kandidovat v Brně. Kromě nich však také iniciativy a jednotlivci, kterým záleží na osudu měst i lidí, kteří v nich žijí, nebo se ve své profesi setkávají s osudovými volbami v nejrůznejších významech tohoto slova. Čtrnácté vydání Pecha Kucha Night Brno téma „volby a rozhodnutí“ bude první akcí, která se odehraje v novém variabilním kulturním prostoru PRAHA. Ten bude od října 2014 provozovat na nádvoří Pražákova paláce sdružení 4AM/Fórum pro architekturu a média ve spolupráci s Moravskou galerií.
http://pechakuchabrno.tumblr.com/post/97807642746/pecha-kucha-night-brno-14-volby-a

25.09.2014

SC magazín je partnerem konference Energie (pro) města 21. století

Město Litoměřice, jako dlouhodobý propagátor udržitelné energetiky, pořádá ve dnech 23. a 24.10. 2014 konferenci „ENERGIE (PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ“. Konference je pořádána  ve spolupráci s kanceláří Paktu starostů a primátorů, evropským sdružením měst a obcí zaměřeným na udržitelnou energetiku Energy Cities. Nad konferencí převzaly záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Mezi přednášejícími bude i významný zahraniční host Paul Isbell – energetický manažer města Bristol (VB). Konference a doprovodný program jsou bez účastnického poplatku. Registrace je možná do 20.10.2014 na www.litomerice.cz/konference/energetika2014, kde najdete podrobný program i další praktické informace ke konferenci.

06.08.2014

Síť ekologických poraden pořádá bezplatné akreditované vzdělávací kurzy

Kurzy jsou určené pro úředníky územních celků v rámci průběžného vzdělávání dle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. na témata environmentálně příznivého provozu institucí a soft skills, které vznikly v rámci projektu Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Termín podání přihlášek: 1. 9. 2014
Místo konání: Olomouc a Ostrava
http://www.ekoporadna.cz/vzdelavani/Aktualne/

27.02.2014

Konference Otevřená data / 13.03.2014

Chytřejší stát a lepší služby...Otevřená data mohou přispět k transparentnosti veřejné správy i tvorbě nových komerčních služeb. Jak je nejlépe využít? Diskutujme o úspěšných příkladech z Velké Británie i České republiky. 

V rámci konference bude distribuováno poslední vydání
Smart Cities 01–14 / hl. téma Data

Pořádá Fond Otakara Motejla 
13.03.2014, 8:30 - 17:00
Poslanecká sněmovna PČR (vchod Sněmovní 4)
http://www.otevrenadata.cz/konference2014/

Smart Cities
Smart Cities
Smart Cities