MasterCard je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, vlády a společnosti ve více než 210 zemích.

Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás baví. Žádná exkluzivita, opravdová rovnost. Pro mmcité nic jiného než kulturní mise. Prostřednictvím drobných prvků měníme tvář města.

V rámci poradenskej a projektovej činnosti prichádzame s riešeniami zameranými na efektívne využívanie verejných priestorov, s riešeniami zameranými na oživenie mestských centier s využitím škandinávskych skúseností. Súčasťou našej práce je príprava projektov verejných priestorov pre deti - detské ihriská, športoviská, projekty pre voľnočasové aktivity.

ČKA je stavovská samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a je ze zákona pověřena péčí o vystavěné prostředí.

Špecialista na financovanie a riadenie inovačných aktivít v prostredí komunitárnych programov EÚ. Našim partnerom poskytujeme služby od strategického plánovania inovácií, cez prípravu projektov až po ich úspešnú implementáciu. Oblasť Smart Cities je pre nás strategickou prioritou - príležitosťou pre Sensible Innovation Management – zmysluplné inovácie pre konkrétnych zákazníkov.

Titul Evropské hlavní město kultury je příležitostí pro udržitelný rozvoj, otevření města novým podnětům a pozitivní změně. Cílem je naplnit očekávání občanů a kulturních aktérů, pracovat s veřejným prostorem města jako s uměleckým dílem, vytvořit z Plzně atraktivní turistický cíl a zdroj inspirace.

Děti se hrou učí pro život, hra je rozvíjí fyzicky, motoricky, intelektuálně a sociálně; to máme při své práci vždy na paměti. Přes 20 let navrhujeme a tvoříme komplexní řešení pro veřejné prostory, pro vyžití jak dětí, tak i dospělých. Dodáváme dětská hřiště, parkový mobiliář a sportovní vybavení. Jde nám o kvalitu řešení i materiálů, o funkční a obsahovou úroveň našich realizací.

Smart Cities
Smart Cities
Smart Cities