Konference Smart Cities
4. 2. 2016

Trnava

9:30 – 10:00
Registrace

10:00 – 10:05
Zahájení konference / Tibor Mikuš, předseda Trnavského samosprávného kraje

10:05 – 10:10
Úvodní slovo / Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko

10:10 – 10:20
Úvod do problematiky Smart Cities / David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

Financování městského rozvoje

moderuje Vladimír Jurík, zástupce šéfredaktora Smart Cities

10:20 – 10:35
Úvod do programového bloku / Vladimír Jurík

10:35 – 11:00
Integrované územní strategie / Renáta Kaščáková, manažerka projektu Trenčín Si Ty

11:00 – 11:20
Aktuální stav přípravy IROP, kritéria pro výběr projektů, výzvy / Viktor Veselovský, MPRR SR

11:20 – 11:40
Kreativní průmysl / Radovan Karvai, MK SR

11:40– 12:15
Diskuze

12:15 – 13:20
Oběd

Inovace ve správě města

moderuje David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

13:20 – 13:30
Jak zavést inovace, snížit mandatorní výdaje města a zapojit občany do jeho správy / David Bárta

13:30 – 13:50
Integrovaná doprava a inteligentní platební systémy / Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko

13:50 – 14:05
Inovativní nápady pro veřejný sektor / Martina Kirchrathová, generální ředitelka Ingenico pro Českou republiku a Slovensko

14:05 – 14:20
Proč mít městského energetického manažera, dobrá praxe z Litoměřic / Jaroslav Klusák, Litoměřice

14:20 – 14:35
Revoluční technologie řešení odpadů pomalým termickým rozkladem / Marek Beneš, Hedviga Group

14:35 – 14:50
Zkušenosti se Smart City, Brno 2015 / Jaroslav Kacer, předseda komisie Smart City Rady města Brna

14:50 – 15:30
Diskuze

15:30 – 16:00
Coffee break

Veřejná výběrové řízení

moderuje Zita Táborská, předsedkyně Úradu pre verejné obstarávanie SR

16:00 – 16:10
Úvod do programového bloku / Zita Táborská

16:10 – 16:25
Vztah samosprávy k veřejnému výběrovému řízení / Štefan Bieľak, primátor města Spišská Belá,
místopředseda Prešovského samosprávného kraje a Sdružení měst a obcí Slovenska

16:25 – 16:40
Výběrové řízení na projektovou dokumentaci – nejnižší cena přináší škody / Imrich Pleidel, předseda Slovenské komory architektů

16:40 – 17:00
Kritérium nejnižší ceny způsobuje škody ve veřejném prostoru / Aleš Bakoš, mmcité 2

17:00 – 17:30
Diskuze

17:30 – 17:45
Shrnutí a závěry, info o SC Klubu a seminářích v průběhu roku / Zita Táborská a Vladimír Jurík
Info o založení Turistického klastru / Marek Turanský, ředitel Sekce regionálního rozvoje TTSK

17:45 – 18:15
Přestávka

18:15 – 19:15
Večeře

19:15 – 24:00
Networking, společenský večer