Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Zkušenosti s cestováním: Cubic představuje své Nextcity

Globální populace roste značným tempem, lidé se stěhují do měst, která se stále více rozpínají, a to má neblahý dopad především na životní prostředí. S ohledem na to si stále více uvědomujeme, jak kvalitu životního prostředí ovlivňují naše volby dopravních prostředků a že trend postupné devastace našeho blízkého okolí můžeme zvrátit jen změnou našeho chování.

Nárůst populace a urbanizace zvyšují potřebu cestovat a je nutné zvážit, jakým způsobem se budeme v budoucnu dopravovat.

Společnost Cubic, jeden z globálních lídrů, byla vždy jedna z prvních, kteří zaváděli inovace. Proto nyní přichází s vizí, jak neblahým trendům čelit – konceptem Nextcity. Matt Cole, generální ředitel pro oblast Asie a Austrálie Vám nyní nabízí svůj vhled, jak s Nextcity pracovat.

Vítejte v Nextcity

V budoucnosti budou vlády, regulátoři a plánovači pod velkým tlakem, aby přišli s mnohem inovativnějšími způsoby, jak zvýšit kapacitu stávající dopravní infrastruktury na území města. Nicméně samotná infrastruktura nebude na očekávanou poptávku po dopravě stačit. Organizace řešící dopravu pak budou pod velkým tlakem, aby dokázaly nalézt způsoby, jak poptávku po dopravě předvídat, jak ji ovlivnit a následně řídit se stávajícími prostředky. Je zcela zřejmé, že takový přístup bude vyžadovat práci s integrovanými informacemi o tom, jaké dopravní prostředky si lidé pro své cestování volí, ve vyšší kvalitě a v reálném čase. Ale mnohem důležitější bude znalost motivace lidí cestovat konkrétním způsobem bez ohledu na to, zda cestují veřejnou dopravou, osobním vozem, taxislužbou, na kole či jiným druhem dopravy. A proto vítejte ve světě Nextcity – vizi společnosti Cubic o plně integrovaném, multimodálním informačním a platebním systému, který umožní organizátorům dopravy regulovat poptávku po dopravě nastavením cen za všechny druhy dopravy v celém kraji a zároveň poskytnout informace cestujícím o tom, jak efektivně cestují.

Faktory tarifikace

V dnešní době je naše volba způsobu dopravy silně ovlivněna třemi faktory: celkovými náklady, návazností spojů a spolehlivostí dopravního prostředku. Také můžeme k těmto faktorům přidat faktor čtvrtý – dopad na životní prostředí. Pokud mohou dopravní inženýři porozumět, jaké faktory dominují při tvorbě kongescí a úzkých hrdel ve svém městě, pak mohou podnítit opatření, která ovlivní danou poptávku, a tudíž maximalizují funkčnost dopravní sítě. Aby to však byli schopni činit, potřebují dynamičtější systémy.

Příklady dobré praxe již existují. Provozovatelé veřejné dopravy například řeší rozložení cestujících v čase tím, že nabídli drahé tarify ve špičce a levné tarify mimo špičku. V oblasti individuální dopravy se regulace projevila ve zvýšení cen parkovného, zavedení mýtných schémat a později i různých úrovní ceny mýta odvíjející se od aktuální míry dopravní zácpy (tzv. congestion charging). Tato řešení hrají významnou roli, ale aby se stala opravdu účinnými, musí být integrovány všechny způsoby dopravy.

Síla dat

Cubic již několik let řeší problematiku veřejné dopravy skrze svůj systém Automatického výběru jízdného (AFC). Provozovatelé dopravy, kteří zavedli systémy společnosti Cubic, profitují z integrovaných elektronických platebních systémů. Zrušení plateb například u řidiče mělo významný dopad na rychlost jízdy vozidla i spolehlivost a někteří dopravci následně díky kratším dobám nástupu cestujících do vozidel zpřesnili své jízdní řády. Nicméně tím hlavním přínosem se staly integrované informace a integrované platby. Pravidelně sbíraná přesná data o počtu cestujících poskytla cenné podklady pro rozhodovací procesy dopravců.

Elektronické platby znamenají elektronické jízdní doklady a zároveň i data, která se zpracováním vhodným nástrojem stávají hodnotnými informacemi. Města a kraje s integrovaným AFC systémem, jakým je Oyster® karta v Londýně, Clipper® karta v San Francisku či go karta v Brisbane, mají možnost využívat bohatství těchto informací, tj. odkud lidé přijíždějí, kam jedou, jakou volí trasu a v jakých časech cestují. Lepší pochopení poptávky po dopravě zlepšuje i možnosti nabídky vhodných způsobů přepravy i její kapacity. 

Provozovatelé dopravy s integrovanými AFC systémy jsou také schopni nabídnout integrované a flexibilnější tarify. Systémy Cubic po celém světě nabízejí širokou škálu strategií integrovaných tarifů, jež odměňují cestující, kteří si volí multimodální způsob přepravy, a tím využívají celý systém veřejné dopravy. Seznam možností integrovaných tarifů je dlouhý, od jízd zdarma, denní, týdenní, měsíční či roční jízdenky, jednorázových plateb (pay as you go), které mají svůj denní nebo týdenní cenový strop, věrnostní slevový program na různá časová období až po dynamické a konfigurovatelné zpoplatnění ve špičce a mimo špičku. Společným znakem strategie integrovaných tarifů je optimalizace poptávky a nabídky v celé dopravní síti a výsledkem ve všech zmíněných městech je zcela jednoduchá tarifní politika pro cestující, byť je prezentována nad extrémně složitou strukturou tarifikace. Cestující si může tarif volně nastavit a pak na něj zapomenout. Systém totiž sám dle dopravního chování navrhne  nejvýhodnější tarif za použití veřejné dopravy.

Nextcity ukazuje budoucnost

Veřejná doprava je pro nastartování konceptu Nextcity počátečním bodem. Zkušenosti a přínosy získané ve veřejné dopravě lze nyní uplatnit v celé oblasti dopravy pro využívání prostředků, jakými jsou kola, motorová vozidla (parkování, mýtné, jeho zvýšení během dopravní zácpy, dobíjení elektrovozidel), interregionální vlaky či letecká přeprava. Nextcity bude platformou systémů Cubic, kterou lze integrovat s jinými platebními a informačními systémy jiných druhů dopravy bez nutnosti nahradit jakoukoliv stávající infrastrukturu. Platforma bude další evoluční nadstavbou stávající AFC platformy Cubic, Nextfare®, která již byla zavedena po celém světě, včetně Miami, Los Angeles, San Diega, Minneapolisu, San Franciska, Atlanty, New Jersey-Filadelfie a New York-Filadelfie a Brisbane.

Města s platformou Nextcity budou schopna mít jeden portál zákaznického centra (CRM) pod názvem „Nextcontact“. Bude mít rozhraní pro web, mobilní telefon a chytrý telefon, která umožní komukoliv získat informace podle nastavení uživatele (push and pull) pro všechny druhy dopravy, jak veřejné, tak i soukromé. Města budou schopna informovat své obyvatele v reálném čase o nákladech cestování, návaznosti spojů, spolehlivosti a dopadu volby dopravního prostředku na životní prostředí. 

Města s platformou Nextcity budou mít jeden datový sklad nazvaný „Nextinfo“, který bude poskytovat dynamické, integrované, nastavitelné a ověřené informace v reálném čase o všech jízdách konaných na území města. 

Vytvoření holistického pohledu na cestování ve městě odstraní neprovázanost informací od jednotlivých zdrojů, dopravců, soukromých společností a organizátorů dopravy a umožní lépe chápat poptávku po dopravě a lépe využít stávající infrastruktury ke zjištění excesů a rezerv. 

Města také díky platformě Nextcity budou schopna vytvořit integrovanou tarifní politiku za využití jedné správy platebních účtů a platebního nástroje nazvaného Nextaccount. Tento platební nástroj dále podpoří schopnost Cubicu, již prokázanou v oblasti veřejné dopravy v globálním měřítku, nastavit extrémně komplexní a multimodální tarifní struktury a poskytnout dopravní komunitě možnost zpoplatnit použití veřejné dopravy i soukromých dopravců v celé dopravní síti. Všechny přínosy a flexibilitu tarifních struktur veřejné dopravy lze nyní rozšířit o schémata cyklistické dopravy, parkování, mýtného, jeho zvýšení během dopravních zácp a dokonce i jízd taxislužbou bez potřeby nějakých zásadních investic do infrastruktury.

Účty v rámci Nextaccount by mohly být dále propojeny takovým způsobem, že tarifní politika by se mohla vztahovat i na cestování celých rodin, nikoliv jen jednotlivců. Při propojení s clearingovým systémem Nextledger by město mohlo dokonce automatizovat peněžní toky a vyrovnání mezi všemi městskými dopravci. Příležitost pochopit, předvídat, spravovat a ovlivnit použití dopravní platformy Nextcity bude velká. To je primárně to, co potřebujeme v globálních městech a co přichází jako další fáze vývoje, proto věnujte dalšímu vývoji platformy Nextcity svou pozornost. 

Cubic se nyní zabývá vývojem všech komponent platformy Nextcity, aby ji učinil skutečností. Pro více informací se neváhejte obrátit na [email protected].