Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Plzeň potvrzuje trend

Využití platebních karet v dopravě se stává konečně realitou i u nás. Zákazníci Dopravního podniku města Plzně si budou moci jako jedni z prvních v České Republice vyzkoušet nákup a platbu jednotlivého jízdného přímo ve vozech pomocí klasické bezkontaktní platební karty, která může zároveň sloužit i jako doklad o zakoupené jízdence.

O využití platebních karet v dopravě jste už určitě v minulosti slyšeli nebo o této možnosti četli třeba právě v tomto časopisu. Nicméně reálná aplikace ve větším měřítku do českých podmínek byla zatím jen pouhou vizí a přáním. Od začátku příštího roku se však tato vize a přání stává skutečností. Systém odbavení zákazníků pomocí platební karty, který je známý z městské hromadné dopravy například v Londýně nebo Chicagu, si tak poprvé budou moci na vlastní kůži vyzkoušet i zákazníci městské veřejné dopravy v Plzni, čímž se Plzeň zařadí mezi jedno z prvních měst v Evropě, které tuto možnost nákupu jízdenek ve veřejné dopravě podporují. 

Technologickou platformu umožňující využití platebních karet pro nákup jednotlivého jízdného přináší společnost Wincor Nixdorf s.r.o., která je zapsána do obecného podvědomí jako poskytovatel komplexních řešení jak pro banky, tak i pro zákazníky z oblasti retailu. Jedním se základních pilířů firemní filosofie je poskytovat služby, které nabízejí koncovým uživatelům maximální uživatelský komfort a zároveň jednoduchost, což využití platebních karet v dopravě splňuje. V rámci poskytování služeb ve veřejné dopravě je důležité odbavení občasných cestujících, kteří chtějí využít veřejnou dopravu jen příležitostně. Právě na tyto zákazníky cílíme naše řešení v první řadě. Dostupnost jednotlivého jízdného je jedním ze základních atributů využívání městské veřejné dopravy a stávající distribuční kanály mají svá omezení (u distributorů je to například otevírací doba, jízdenkové automaty jsou častým cílem vandalů atd.). Uvedené řešení nabízí jednoduché odbavení zákazníkovi přímo v dopravním prostředku bez jakéhokoliv stresu spojeného se sháněním jízdenky.

Úprava současné technologické platformy pro využití v oblasti dopravních systémů je tak jen logickým vyústěním dnes nabízených služeb na poli platebních řešení. Díky modulární architektuře, flexibilitě, inovovátorským řešením, zkušenostem a v neposlední řadě také bezpečností, kterou Wincor Nixdorf svým zákazníkům při zpracování platebních transakcí přináší, je nyní možnost využití platebních karet ve vozidlech přístupná všem městům a provozovatelům městské veřejné dopravy. 

Základem dopravního řešení je zajištění bezpečného a spolehlivého přenesení informací o zákazníkovi z platební karty, spárování jízdenky v cloudu s platební kartou, možnost zpětné validace pro kontrolu a informace o zaplacení. 

Součástí řešení je provozování celé platformy v zabezpečených datacentrech, která splňují nejpřísnější požadavky na zpracování platebních transakcí, jež jsou vyžadovány karetními asociacemi. Z tohoto pohledu se zákazníci nemusejí obávat o bezpečnost provozovaného řešení, protože s veškerými informacemi je nakládáno se stejnou obezřetností jako u klasických platebních transakcí. Dokonce ani při kontrole jízdenky nedochází k přenášení citlivých informací, které by následně mohly být zneužity. Pro přepravní kontrolu lze samozřejmě využít i možnosti tisku jízdenky, jak to předpokládá řešení pro Plzeň. 

V rámci připravované platformy se počítá i s dalšími užitečnými funkcionalitami, jako je např. sčítání jednotlivých jízd v daném časovém intervalu - pokud bude pro zákazníka následně výhodnější pořídit si celodenní jízdenku místo několika jednotlivých jízdenek, bude mu stržena částka za celodenní jízdenku, i když si ji fyzicky nekoupil, tudíž v konečném důsledku ušetří. 

Zákazníci, kteří si nechtějí pořizovat jakýkoliv předplatný kupón, si mohou koupit jednotlivé jízdné, které jednoduše zaplatí bezkontaktní platební kartou. V případě větších měst, která využívají více tarifních pásem, je potřeba umožnit zákazníkovi, aby si nejprve mohl vybrat jízdenku s požadovaným tarifním pásmem. To vyžaduje vybavení nákupních míst odpovídajícím zařízením, které tuto možnost zprostředkuje. Velkou úsporu dopravním podnikům může přinést výhledově případné zrušení dražších distribučních kanálů jednotlivých jízdenek, například prodejních automatů, které jsou zatíženy nejen náklady na svoz hotovosti, ale především náklady na odstraňování následků vandalismu. 

Řešení pro Plzeň vychází z londýnského modelu, kde jednotlivé platby bankovní kartou soustřeďuje samostatný systém (tzv. Tarifní jádro), a teprve po dosažení určitého limitu (např. určitého počtu transakcí, objemu finančních prostředků nebo časového rozmezí) jsou tyto platby sečteny dohromady a jednou sdruženou transakcí jsou vypořádány v bance. Tento systém je ideální pro dopravní prostředí, kde není zaručena stabilní konektivita jednotlivých vozů, a tedy nelze každou jednotlivou platbu autorizovat u bankovního domu. Zároveň toto řešení snižuje nároky na ověřování validity užívaných karet, které je spojeno s fixními poplatky na úrovni mezibankovní spolupráce.

Jak tedy bude fungovat systém v Plzni? Cílový koncept počítá s tím, že každé vozidlo MHD bude vybaveno jedním terminálem schopným obsloužit jak Plzeňskou, tak bankovní bezkontaktní kartu. Kde se takový terminál ve voze nachází, bude cestující vidět již při nástupu – odpovídající dveře budou označeny znaky asociací Master Card a Visa. Klient nastoupí do vozidla a zvolí si typ požadovaného jízdného (nabídka bude odpovídat stávající šíři, tedy jízdenka s platností půl hodiny, hodinu, tři hodiny a 24 hodin, a to vždy v plné nebo zlevněné variantě, samozřejmostí je rozlišení tarifní zóny Plzeň, vnějších zón nebo jejich kombinace). Po provedení volby buď přiloží Plzeňskou kartu, nebo bankovní (systém bude fungovat výhradně s bezkontaktními bankovními kartami). Zařízení vytiskne jízdenku, kterou se pak cestující prokazuje případné přepravní kontrole. Tento systém umožní jednou bankovní kartou zajistit jízdenky i více cestujícím (např. rodinným příslušníkům), což např. londýnský systém vyřešit nedokáže. 

Kompletní vybavení vozidel Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. výše popsaným řešením se předpokládá v průběhu první poloviny příštího roku. Tedy tak, aby návštěvníkům hlavního města kultury 2015 bylo umožněno využití bankovních karet v dopravě. Již na konci roku 2014 se však s prvními zařízeními bude moci cestující v Plzni setkat, a to v pilotním testovacím režimu. 

Kam se bude řešení vyvíjet dále? Lze očekávat, že bezkontaktní platby budou ukrajovat stále větší podíl na platebních transakcích, zákazníci si navyknout používat platební kartu v každodenních situacích i pro malé platby v řádu desetikorun, což se vlastně děje už dnes. Díky posunu ve vnímání použití platebních karet i pro nákup malých částek lze usuzovat, že poptávka po využití standardizovaného způsobu placení v dopravě bude strmě růst. Díky standardizaci platebních karet na rozdíl od klasických MiFare karet používaných v dopravě dnes, nabízí toto řešení možnost jednoduché integrace jednotlivých uzavřených dopravních systémů do větších celků (krajských či ještě větších, včetně začlenění celostátních dopravců). Jednotlivé jízdné je jen prvním krokem na cestě k vytvoření uživatelsky přívětivého systému. Je předpoklad, že dalším krokem bude využití platebních karet i pro časové kupóny, čímž dojde ke značnému zvýšení nákladové efektivnosti. Díky masivnímu rozšíření bezkontaktních platebních karet v posledních dvou letech, vstřícnému postoji karetních společností a především rostoucí oblíbenosti využívání pro nákupy zboží a služeb, je koncept využití bezkontaktních platebních karet v dopravě předurčen k úspěchu nejen v Plzni, ale má potenciál se dále rozšířit i do jiných měst.

Wincor Nixdorf, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny se sídlem v Německu a je jedním z vedoucích světových poskytovatelů IT řešení a služeb pro oblasti bankovnictví a retailu. Wincor Nixdorf působí na trzích ve více než 130 zemích po celém světě. Celkem zaměstnává v celé skupině cca 9 000 pracovníků. Portfolio služeb se zaměřuje na optimalizaci procesů, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování služeb pro koncového zákazníka. V Praze se nachází celosvětové centrum pro bezhotovostní platby, které je zodpovědné za vývoj nových bezhotovostních platebních systémů a služeb. V oblasti bankovních systémů klade hlavní důraz na rozvoj a implementaci systémů integrovaných elektronických distribučních kanálů – podstatnou část tvoří samoobslužné systémy a bankomaty. V oblasti pokladních systémů poskytuje vybavení informačními technologiemi, a to od elektronických pokladních systémů až po informační systémy pro centrály velkých obchodních řetězců. Kromě dodávek nejmodernějšího hardwaru i softwaru nabízí rovněž poradenské a outsourcingové služby a díky bohatým zkušenostem v oblasti systémové integrace, vzdálené správy, architektury a vývoje vyspělých systémů je schopen vytvořit vhodné řešení i pro nejnáročnější zákazníky. 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou provozovatelem městské veřejné dopravy na území města Plzně a v jeho blízkém okolí. Tradice naší společnosti sahá až do roku 1899, kdy v Plzni poprvé vyjela elektrická tramvaj. Městská doprava v Plzni se vyznačuje vysokou úrovní nabízené kvality: 171 tisícům obyvatel slouží hustá síť 42 linek s krátkými intervaly a ročním dopravním výkonem ve výši 15,1 milionů vozokilometrů. Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny dopravního výkonu zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní prostředky e-mobility. Autobusy zajišťují přepravu zejména na periferiích města.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. dále provozují systém městské multifunkční čipové karty – Plzeňské karty. Uvedená karta slouží pro uložení předplaceného časového kuponu, obsahuje aplikaci elektronické peněženky. Může být využita jako čtenářský průkaz, nebo karta v přístupových, docházkových a stravovacích systémech. Zahrnuje i bonusový program, který nabízí slevy do restaurací, cestovních kanceláří a jiných podobných institucí. Kartu lze navíc propojit se studentskými průkazy. 

Systém Plzeňská karta byl oceněn titulem „nejlepší karta ve veřejné dopravě“ v rámci 7. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z VŠE v Praze.