Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Města chtějí jasnější pravidla pro uživatele jízdních kol

Cyklopruh končící několik metrů před křižovatkou, cedulky „Cyklisto sesedni z kola“, vozidla zaparkovaná v prostoru určenému cyklistům, nejasná pravidla na stezkách pro chodce a cyklisty či les značek přerušující cyklostezku po několika metrech.

Tyto a další nešvary, které znepříjemňují život nejen uživatelům jízdních kol, by mohly být už za několik měsíců minulostí. K tomu totiž směřuje návrh Asociace měst pro cyklisty na změnu zákona o silničním provozu. Sdružení měst doplnilo své připomínky k novele zákona, která má být projednána v nejbližší době vládou. 

V polovině října rozeslalo Ministerstvo dopravy návrh novelizace zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, do vnějšího připomínkového řízení. Takzvaný silniční zákon upravuje chování jednotlivých účastníků provozu a má tak zásadní vliv na bezpečnost všech, kteří užívají pozemní komunikace v roli řidičů osobních nebo nákladních automobilů, vozidel městské hromadné dopravy, jízdních kol nebo vozítek Segway, ale také pěších. 

„Dopravní odborníci sledují změny silničního zákona ještě z dalšího důvodu – tento legislativní předpis totiž slouží jako jeden ze zásadních podkladů, podle kterého vznikají konkrétní dopravní řešení,“ říká o jeho důležitosti předseda Asociace Jaroslav Vymazal, který byl po dvě volební období primátorem Jihlavy. „Pokud je skupina uživatelů jízdních kol v zákoně opomíjena, nemyslí se na jejich bezpečný průjezd zpravidla ani při rekonstrukcích nebo stavbě nových křižovatek,“ komentuje Jaroslav Vymazal důvody, proč Asociace měst pro cyklisty zaslala Ministerstvu dopravy seznam připomínek k projednávané novele. „Jde především o zabezpečení srovnatelných podmínek pro všechny druhy dopravy, ne o preferenci vybrané skupiny,“ doplňuje ho jednatel Asociace Jaroslav Martinek s tím, že všechny navrhované změny již byly projednány v odborných pracovních skupinách. Podle současné legislativy zatím mnohá, jinde v Evropě běžná opatření nelze vůbec projednat, natož realizovat. „Rádi bychom ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zapracovali na tom, aby legislativa podporovala logická a komfortní dopravní řešení pro všechny skupiny uživatelů,“ říká Jaroslav Vymazal.

Asociace, která sdružuje více než 50 členů a prostřednictvím členských měst zastupuje na 3,4 miliony obyvatel, se zasazuje o zlepšení prostředí a zvýšení kvality života. „Pro českou společnost je pojem aktivní a trvale udržitelné mobility poměrně novým tématem, proto jsme původní okruh návrhů po diskusi zkrátili a ponechali jen ta podle našeho názoru pouze nejpotřebnější,“ komentuje Jaroslav Vymazal podávaný návrh. 

Připomínky Asociace zahrnují vybraná témata, která byla projednána v odborných skupinách. Historie jednání mezi Ministerstvem dopravy a sdružením měst o změnách silničního zákona je uveřejněná na www.cyklomesta.cz. Mezi požadavky Asociace patří například definice pro obousměrný provoz jízdních kol v jednosměrkách, pravidla pro průjezd cyklistů v křižovatkách či křížení stezky na výjezdech, ale také třeba zrušení povinnosti pro použití vyznačeného cyklistického opatření. Seznam obsahuje celkem 22 připomínek, přehled hlavních témat mohou čtenáři najít na webu www.cyklomesta.cz v sekci věnované legislativním změnám. Zvláštní pozornost si zaslouží vyjíždění z míst ležících mimo pozemní komunikaci. Typicky jsou to vjezdy na pole, kvůli kterým je v řadě míst souběžná cyklostezka přerušena značkami, což zvyšuje náklady a pro účastníky silničního provozu může být matoucí. Jak to vypadá, když se v praxi důsledně dodržuje stávající zákon, ukazuje fotografie na protější straně. 

Legislativní změny v dané oblasti bude potřeba dořešit mimo jiné i pro čerpání peněz z Evropských fondů 5). Podporovaná opatření v příštím programovém období směřují ke zvyšování bezpečnosti všech účastníků, mimochodem i tím, že dopravu spíše zklidňují a nezapomínají na budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a chodce. 

Po uzavření připomínkového řízení čeká návrh novely ještě schválení vládou, v případě doporučení potom novela poputuje k projednání  do Parlamentu.

Kontakty

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace měst pro cyklisty,
[email protected]

Ing. Jaroslav Vymazal, předseda Asociace měst pro cyklisty,
náměstek primátora Jihlavy, [email protected]