Symbios: sdílené bydlení a předávání zkušeností

Gaby Khazalová, redaktorka Smart Cities
VinziRast ve Vídni zahrnuje sdílené byty i kavárnu, kterou spravují sami obyvatelé domu. Foto: Kurt Kubal

Poskytnout mladým lidem z dětských domovů bydlení, ulehčit jim start do běžného života a vytvořit komunitní prostor pro předávání zkušeností se studenty Masarykovy univerzity. To jsou cíle brněnského projektu Symbios, který vychází z úspěchu vídeňského VinziRast.

Podnětné a následováníhodné iniciativy, o nichž píšeme v našem časopisu jako o pozitivních příkladech praxe ze zahraničí, vznikají často zespodu – na základě občanské aktivity a přímé sdílené zkušenosti. Jejich realizace pak mnohdy závisí na ochotě městských samospráv nebo na vstřícnosti soukromých dárců. Někdy také na obojím. Jedním z takových příkladů je i vídeňský projekt VinziRast, který poskytuje důstojné bydlení lidem bez domova a těm, kteří se octnou v krizových situacích. Představuje se jednoduchým, ale výstižným heslem „místo pro lidskost“.

Iniciativa financovaná soukromými zdroji vznikla během studentských protestů z roku 2009 podobných těm českým proti zavádění školného, kdy studenti okupovali univerzity, aby vyjádřili nesouhlas s navyšováním poplatků a podfinancováním školství. K protestu se připojili i lidé bez domova a právě v té době se část studentů rozhodla, že chce spolupráci a sdílené zkušenosti nadále rozvíjet. Za pomoci soukromých nadací a dobrovolníků vytvořili projekt sdíleného bydlení.

Projekt VinziRast zahrnuje čtyři různé typy aktivit: ubytovnu sloužící k jednorázovému přenocování, šestnáct bytových jednotek určených k přechodnému bydlení, prostor pro lidi, kteří se chtějí vymanit ze závislosti na omamných látkách a sdílené bydlení studentů a lidí bez domova. Studenti s lidmi, kteří předtím neměli střechu nad hlavou, obývají byty o velikosti 2+1. Na každém patře domu je společná kuchyň a obývací pokoj. V přízemí objektu se nachází kavárna, kterou spravují sami obyvatelé domu. Lidé usilující o návrat k bydlení pracují také v tamější truhlářské a šicí dílně – projekt jim tak poskytuje i možnost zaměstnání. V budově se pořádají workshopy, semináře a kulturní akce.

Brněnská verze VinziRast

Za iniciativou leží myšlenka rovného přístupu a přijetí všech lidí bez rozdílu, vzájemného respektu a tolerance. Obyvatelé se rozhodují kolektivně a bez hierarchické struktury tak, aby byl každému dán stejný prostor se vyjádřit.

A právě projekt VinziRast se stal inspirací brněnského pilotu s příhodným názvem Symbios. Iniciovali jej akademici z katedry Environmentálních studií Fakulty sociálních studií, kteří v rámci katederního projektu Ekoinkubátor navštívili spolu s brněnskými politiky v minulém roce Vídeň, kde se s fungováním sdíleného bydlení seznámili. Symbios nyní podporuje celá fakulta, spolupracovat na něm budou i další katedry, konkrétně Sociální práce a Speciální pedagogiky.

Oproti VinziRast se brněnský projekt liší převážně dvěma věcmi. Nevznikl spontánně a zezdola, neiniciovali jej samotní studenti a lidé bez domova, kteří už se v případě Vídně dopředu znali a chtěli své zkušenosti nadále rozvíjet. Druhým rozdílem je, že ohroženou skupinou jsou prozatím v případě brněnského projektu mladí lidé, kteří na prahu dospělosti opouští dětské domovy. Symbios tak chce proces seznamování ulehčit společným intenzivním pobytem, který by měl samotnému zabydlení předcházet. Oba projekty ale pracují se stejnými idejemi: chtějí poskytnout prostor pro vzájemné předávání zkušeností a sdílení životních osudů, chtějí vytvořit tolerantní komunitu, v níž se může každý cítit bezpečně, a chtějí také pomoci lidem ve složité životní situaci začlenit se do normálního způsobu života. Vznikající Symbios tak má za cíl pomoci mladým lidem se zvládnutím procesu přechodu z dětského domova k nalezení vlastního bydlení či zaměstnání.

VinziRast, Vídeň. Foto: Sebastian Schubert

Symbios podpořili občané i město

Během podzimu organizátoři rozjeli na serveru HitHit crowdfundingovou kampaň s cílem zrealizovat pilotní projekt, který bude vycházet právě z vídeňských zkušeností. Stanovený cíl padesát tisíc korun, jež bylo třeba získat během pětačtyřicetidenní lhůty, byl splněn dokonce dvakrát – lidé projekt podpořili částkou 103 tisíc. Ta má být využita na zajištění organizace celého pilotu. Co je ale důležitější, projekt si nezískal podporu jen od občanů, ale i ze strany města. Vůbec první podobnou iniciativu tohoto typu v České republice podpořila radnice Brna-střed. Pro projekt přislíbila poskytnout čtyři až pět městských bytů, kde by měli studenti s mladými lidmi opouštějícími dětské domovy bydlet. Jeho realizace je ale podmíněna schválením žádosti podané do programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace. V případě úspěchu koordinátoři počítají s tím, že by sdílené bydlení mohlo začít fungovat od ledna příštího roku. Městská část Brno-střed by jim v tom případě pronajala ony byty, na dobu dvacet let – jejich lokalita zatím není jasná, ale bytové jednotky se mají nacházet v jedné budově v souladu s cílem vytvořit komunitní způsob bydlení. Na projektu by měli participovat i sociální pracovníci a psycholog. Město vyšlo iniciativě vstříc i v dalším ohledu: Symbios zařadilo do širšího projektu s názvem Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – komplexní strategie sociálního začleňování, o níž bude zastupitelstvo jednat v březnu. Jejím prvním úspěchem bylo v Brně únorové schválení projektu na zabydlení padesáti rodin bez domova, který je rovněž součástí KPSVL.

Projekt Symbios nemá lidem z dětských domovů poskytovat jen bydlení, ale také pomoci s nalezením zaměstnání, aby byli schopni platit nájem. Koordinátoři v současné době jednají s brněnskými kavárnami a restauracemi, které by měly lidem nabídnout práci, a ulehčit jim tak vstup na pracovní trh. Tak jako ve Vídni je zaměstnání považováno za neoddělitelnou součást politiky bydlení – bez pomoci s překonáním systémových překážek, se kterými se mladí z dětských domovů potýkají, mohou vlastní bydlení i práci získat a následně udržet jen těžko. O tom, kdo bude do projektu konkrétně začleněn, není dosud jasno. Spolupráce s dětskými domovy je v současné době teprve ve fázi prvních jednání. Studenti, kteří se chtějí zapojit, již mají možnost vyplnit dotazník, na jehož základě chtějí koordinátoři zmapovat míru jejich zájmu. Rozhodovat má potom především osobní vnitřní motivace konkrétních lidí, v potaz se bude brát i studovaný obor. Symbios je jen jednou ze součástí strategie, jak pomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva. Je ale ukazatelem toho, že Brno postupně přijímá politiku, která vychází z uvědomění si těžkých životních situací, v nichž se mnoho lidí nachází, a z potřeby jim pomoci systémové bariéry, jež mnohdy nemohou sami ovlivnit, překonávat.