Urbanistický rozvoj v pasivním standardu – dynamický růst nové části Heidelbergu Bahnstadt

Ralf Bermich, Kancelář pro ochranu životního prostředí a energetiku města Heidelberg, redakčně upraveno
Moderní městská čtvrť Bahnstadt v Heidebergu vyrostla na místě starého nákladového nádraží, které bylo zrušeno v roce 1997. Všechny domy jsou v pasivním standardu. Zdroj: Heidelberg-bahnstadt.de

V podobě městské části Bahnstadt vzniká v Heidelbergu v areálu bývalého nákladového a překladového nádraží první městská část, v níž budou kompletně po celé ploše budovy všech typů realizovány v pasivním standardu. Svou plochou 116 hektarů patří projekt městské části Bahnstadt k největším projektům urbanistického rozvoje v Německu a je – podle našich informací – celosvětově největším stavebním celkem v pasivním standardu.

Výstavba probíhá dynamicky, o hodně rychleji než se v projektu počítalo a ve vysoké kvalitě. První základní kámen byl položen v roce 2010 v rámci výstavby hypermarketu pro stavebníky. Mezitím bylo dobudováno 57 000 metrů čtverečních vytápěné podlahové plochy – obytné budovy, mateřské školky, obchody, administrativní a laboratorní budovy. Ve výstavbě nebo v kolaudaci se v současnosti nacházejí budovy o velikosti 102 000 metrů čtverečních – bytové domy, studentské koleje, kanceláře a také jeden hotel.

Městská část Bahnstadt je však unikátní také svou koncepcí hospodaření s energií, která zahrnuje kromě technických standardů projekčně právní a smluvní závazky, energetické poradenství, zajištění kvality, vztahy s veřejností a finanční pobídky. Díky kombinované dodávce elektřiny a tepla pro dálkové vytápění vyráběné v kogenerační jednotce na dřevoplyn se ze čtvrti Bahnstadt stala městská část s nulovými emisemi.

Plošně uplatňovaný pasivní standard budov

Za účelem rozvoje a komerčního uplatnění čtvrti Bahnstadt byla založena Rozvojová společnost Heidelberg (EGH). Akcionáři jsou spořitelna Sparkasse Heidelberg, Městská společnost pro vlastnictví pozemků a domů a banka Landesbank Baden-Württemberg.

Na základě současného územního plánu města pro exemplárně vybrané stavební plochy provedla projekční kancelář zaměřená na energetické poradenství TZB ekologické projekty Ebök pro čtvrť Bahnstadt variantní výpočty stavební náročnosti a ekonomičnosti různých energetických standardů. Při posuzování ekonomičnosti se vycházelo z časového horizontu 40 let, který je považován za realistický předpoklad délky jednoho životního cyklu do první velké rekonstrukce. U všech budov bylo možno dosáhnout pasivního standardu s použitím izolací běžné tloušťky a toto řešení se ukázalo ekonomicky nejvýhodnější.

Na základě studie kanceláře Ebök a těchto kritérií rozhodujících pro realizaci byl standard pasivního domu stanoven jako závazný pro komplexní zástavbu.

Dálkové vytápění z obnovitelných zdrojů

Podle výpočtů ohledně hospodárnosti a emisí CO2 pro různé varianty dodávání tepla se vzhledem k hustotě zástavby čtvrti Bahnstadt jako nejefektivnější řešení ukázalo dálkové vytápění. A to i přes pasivní standard budov.

Inovativní část návrhu vyvinutou společně s kanceláří Ebök, představují tzv. minisítě, v nichž je každý pozemek zásobován z jediné výměníkové stanice napojené na dálkový rozvod tepla. Sekundární minisítě mohou být provozovány při nižších teplotách, což snižuje ztráty při přenosu. Z ekonomického hlediska je mnohem důležitější, že větší počet spotřebitelů v minisíti snižuje faktor současného požadavku na tepelný příkon oproti individuálnímu zásobování jednotlivých budov. Snížením požadovaného tepelného příkonu příslušné přípojky CZT se následně redukují i náklady na poskytování tepla pro zákazníky.

Klíčovým argumentem pro dálkové vytápění je, že síť dálkového vytápění je jakožto distribuční infrastruktura otevřená pro postupné zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. Jako první krok směrem k ekologickému dálkovému vytápění buduje městský podnik veřejných služeb v Heidelbergu na okraji čtvrti Bahnstadt kogenerační jednotku na dřevoplyn.

Politické rozhodnutí a právní předpisy pro plánování

Rada města Heidelberg odsouhlasila pro čtvrť Bahnstadt energetickou strategii s následujícími klíčovými požadavky:

Dodávka tepla bude ve čtvrti Bahnstadt realizována dálkovým vytápěním s optimalizovanou variantou minisítí, ve střednědobém horizontu se 100% podílem obnovitelné energie.

Zástavba bude ve čtvrti Bahnstadt realizována kompletně v pasivním standardu. Výjimky z pasivního standardu jsou možné tam, kde je technicky nedosažitelný nebo neekonomický. V těchto případech se má srovnatelné ekologické bilance dosáhnout využitím energeticky účinných koncepcí specifických pro konkrétní případy.

Energetická koncepce je součástí smlouvy o urbanistickém rozvoji města s Rozvojovou společností Heidelberg (EGH). EGH předává požadavky energetické koncepce, zejména povinnost výstavby v pasivním standardu, investorům v rámci kupních smluv.

Řešení v pasivním standardu pro nebytové budovy

Jako první stavební projekt ve čtvrti Bahnstadt byl v roce 2010 realizován hypermarket pro stavebníky s vyhřívanou podlahovou plochou 12 000 m2. Nejprve se zdálo, že pasivní standard bude u této budovy nedosažitelný z důvodu častého otevírání dveří a vrat a kvůli standardizované průmyslové stavební technologii.

S rozvojem veřejných staveb začala ve čtvrti Bahnstadt růst poptávka také po rezidenčním bydlení. Plánováno je zde celkem 2000 - 2500 bytových jednotek. Zdroj: Heidelberg-bahnstadt.de

To se ale nepotvrdilo a podařilo se najít efektivní řešení, aniž by došlo k podstatnému odchýlení od standardních systémů průmyslové výstavby.

Také druhý komerční projekt, kancelářská a laboratorní budova SkyLabs, o rozloze 22 000 m², si vyžádal individuální řešení energetické koncepce. Obálka budovy byla zhotovena v kvalitě pasivního standardu a hodnocení standardu PD bylo provedeno s ventilačním systémem navrženým a provozovaným pro kancelářské využití. Budova SkyLabs byla dokončena koncem roku 2012 a první nájemník, soukromá mezinárodní univerzita, se již nastěhoval.

První školka byla uvedena do provozu na podzim roku 2012. Byla jako dosud jediná budova ve čtvrti Bahnstadt realizována jako lehká montovaná dřevostavba.

Další stavební pozemky jsou ve fázi projektu, mimo jiné obchodní centrum s diskonty, hypermarketem a drogerií, dále prodejna automobilů, velké kino a stavební pozemek pro veřejné instituce se školou, druhou školkou a komunitním centrem.

Bydlení ve čtvrti Bahnstadt

Ve čtvrti Bahnstadt roste obzvláště rychle zejména poptávka po obytných domech. Z plánovaného počtu 2 000 až 2 500 bytových jednotek bylo v roce 2013 dokončeno 226 bytových jednotek o celkové obytné ploše 22 500 m². Dalších 80 000 m² obytné plochy je v současnosti ve výstavbě. Podobně velké plochy se nyní nacházejí v různých fázích plánování od předběžného návrhu, až po projekt pro stavební povolení.

Shrnutí

Klíčem k úspěchu pro městskou část Heidelberg-Bahnstadt, budovanou v pasivním standardu s nulovými emisemi, je komplexní balík, který sdružuje koherentní energetickou strategii, závazné projekčně právní a smluvní požadavky, vytváření pozitivního dojmu, odborné energetické poradenství, finanční podporu a diferencované zajištění kvality.

Zkušenosti jsou pozitivní: Čtvrť Bahnstadt je pro zákazníky vysoce atraktivní a investoři i projektanti se angažovaně ujímají úlohy výstavby pasivních domů.