Smart art

ROJ 2.0, audiovizuální stálá instalace na fasádě, Hvězdárna a planetárium Brno (2015). Foto: archiv autora

Roj 2.0
zvuková fasáda a sonifikovaný chaos přírody

Příkladem obohacující spolupráce mezi vědeckou institucí a multimediálním umělcem je projekt Roj, který pro brněnskou Hvězdárnu a planetárium vytvořil umělec Jiří Suchánek. Na děrovanou plechovou fasádu planetária umístil 187 světel a pomocí vlastního softwaru, který zpracovává digitální partituru, generuje světelné a zvukové struktury. Jiří Suchánek dlouhodobě vytváří instalace pro netradiční prostory a zkoumá tak mimo jiné i trvanlivost elektronických médií v těžších klimatických podmínkách. Jeho projekt Zvuková jeskyně se stal trvalou součástí prohlídek jeskyně Výpustek v Moravském krasu, ve své instalaci Turbulence pracuje s větrníky, které snímají proudění větru a na základě toho generují zvuky a tóny. Instalace je mobilní a umožňuje rozmístění do různých koutů města i krajiny.
www.jiri-suchanek.net

Zpráva od Mahena
virtuální socha

Socha nebo památník v současném městě může mít mnoho podob. Umělec Richard Loskot ve své tvorbě dlouhodobě pracuje s technologiemi, zajímá ho ale především to, co je neviditelné nebo to, „co nás přesahuje“. V brněnské ulici Kobližná, spojující Mahenovo divadlo s Knihovnou Jiřího Mahena, byly v rámci výstavy „Na hraně příběhu – Sochy v ulicích“ rozesílány po tři měsíce procházejícím lidem sms zprávy (16 000 sms). Jejich obsahem byly fiktivní vzkazy bývalé přední osobnosti města Jiřího Mahena jeho současným obyvatelům. Účinek těchto krátkých osobních sdělení vyplynul ze specifické situace nově přijaté zprávy na mobilním telefonu. Zásahem do soukromí na okamžik autor vyrušil příjemce z jeho reality a „pozdravil“ ho Mahenovými slovy. V ulici, kde se dříve Jiří Mahen často pohyboval, vznikaly neviditelné „sochy“, subtilní monumenty, které pronikají telefony potomků do staronového prostoru.
www.richardloskot.net

Zpráva od Mahena, sdílená virtuální instalace, kterou Richard Loskot vytvořil ve spolupráci s Veronikou Musilovou Kyrianovou na ulici Kobližná v Brně (2013). Foto: archiv autora

Elektrosluch
naslouchání městu

Elektrosluch je přístroj, který snímá elektromagnetické pole a převádí je do zvuku. Sám autor, mladý slovenský hudebník a zvukový umělec, Jonáš Gruska ke svému nástroji říká: „Okolo nás existuje neskutočné množstvo dátových tokov a informácií, ktoré nie sme schopní vnímať našimi bežnými zmyslami. Takouto sonifikáciou som schopný aspoň čiastočne priblížiť svet elektromagnetických polí a otvoriť tak ušiam iné svety.“ Elektrosluch se dá koupit přímo od autora na jeho webových stránkách, nebo si na nich můžete stáhnout schéma, díky kterému si ho postavíte sami. Se zvukem města a jeho ozvučováním pracoval Gruska i ve svých dalších instalacích – na objednávku bratislavského festivalu Melos Étos ozvučil zvonkohru na stěně ikonické stavby bývalého obchodního domu Prior (dnes My), pro kterou vytvořil původní skladbu Kolokoly.
binmatu.net

Autor Jonáš Gruska před zvonkouhrou na stěně ikonické stavby bývalého obchodního domu Prior v centru Bratislavy (2013). Foto: Damas Gruska
Elektrosluch Mini: elektromagnetické senzory, operační zesilovač, rezistory, kondenzátory, LED dioda, baterie, potenciometr, plošný spoj.