Kadaň vstala z popela

Miroslav Jancák, Jiří Kulhánek, město Kadaň
Fota: Andrea Thiel Lhotáková

Obecně lze říci, že město Kadaň až do současné doby vstávalo z popela. Po revoluci v roce 1989 byla Kadaň ve škatulce jednoho z nejošklivějších měst na severu Čech.

Během 25 let se dostala na výsluní a do popředí nejlepších měst pro život a dynamičnosti rozvoje vzhledem k počtu obyvatel a velikosti. Ohlédne-li se člověk do minulosti, zjišťuje, že většina historických a technických památek byla dnes rekonstruována a obnovena včetně celého historického jádra města a hradu. Dříve zde nebyla téměř žádná turistická aktivita, minimální kulturní i sportovní vyžití. V současnosti je zde celá široká škála kvalitních sportovišť (celkem 85) a areálů se zázemím. A to vše bylo zároveň v nedávné době i modernizováno. Taktéž se výrazně vylepšila pověst špinavého zanedbaného regionu s pochroumanou přírodou a životním prostředím zasaženým a poškozeným energetickým průmyslem. Dnes je to již zcela jiná krajina plná života a město s bohatou kulturní zelení, která nahradila výsledky akcí „Z“ bývalého režimu.

Ustálená politická scéna a jasná vize do budoucna na podporu života pro mladé lidi či založení rodin vede k celkovému podporování školství, veřejné správy či dopravy, zdravotní péče, zaměstnanosti i sociální problematiky, volnočasového vyžití a relaxu. Úspěšně se daří do dění a rozkvětu města zapojovat veřejnost i podnikatelský sektor. Je patrné, že lidé mají k městu blízký, srdečný vztah. Je také cítit, že mladí lidé z města neodcházejí, ale zůstávají či se po studiích vrací. Spokojení jsou i senioři, kteří se tu cítí dobře. Z celkového pohledu opraveného města a všech veřejných budov, infrastruktur a dobrého životního prostředí přímo ve městě se v posledních letech vedení města zaměřilo na zklidnění dopravy odkloněním nákladní a kamionové dopravy, vybudováním parkovacích míst a záchytných parkovišť, poskytováním kvalitní městské hromadné dopravy, vlakových i autobusových spojů a jejich návaznosti na cyklistiku ve městě i v jeho blízkém okolí.

Zklidnění dopravy se podařilo řešit dělicím pásem se vzrostlou zelení. Obchvat pomohl odvést nákladní dopravu (kamióny, kamenolom, těžba kaolínu, uhlí) zcela mimo město a sídliště. Městská hromadná doprava byla modernizována; vzniklo několik nových linek a spojení bylo prodlouženo do okolních vesnic a osad. Autobusová a vlaková doprava byla doplněna záchytnými parkovišti. Velmi zásadní rozmach ve městě a okolí zaznamenala cyklistika. Za poslední roky si člověk mohl všimnout, že dílčí cyklostezky budované ve všech koutech města se díky propojování jednotlivých tras spojují v kompaktní cyklistickou síť. Celistvá síť umožňuje rychlé, plynulé, bezpečné a pohodlné spojení většiny významných cílů cest ve městě a formou návaznosti na regionální tratě i v jeho blízkém okolí. Návrh cyklistické sítě je veden snahou o minimalizaci překonávaného převýšení i za cenu prodloužení trasy zejména v blízkém kopcovitém okolí města. Pochopitelně není vždy technicky a prostorově možné cyklostezku dovést až k samotnému cíli. Mnohdy se jedná o kombinaci cyklostezky s cyklistickou trasou či komunikací s vyznačeným cyklistickým pruhem nebo cyklistickou trasu vedenou společně s motorovou dopravou na komunikaci. V porovnání s dobou, kdy taková síť neexistovala a povědomí o cyklodopravě ve městě bylo minimální, projedete dnes město kompletně křížem krážem téměř mimo dopravní tepny a pokud vyrazíte za město, užijete si několik cyklostezek, architektonických děl a technických skvostů na podporu cyklistiky. Cyklistická síť je přehledně osazena novým dopravním značením.

Je patrné, že současné kroky ve spojení s generelem cyklodopravy, vizemi a realizací staveb zvyšují počet lidí, kteří ztrácejí odpor k jízdnímu kolu a na různých typech kol se pohybují po městě v rámci volného času či při cestách do zaměstnání. Důkazem jsou některé cyklostezky kolem řeky Ohře, v parcích, které za příznivého počasí o víkendech či prázdninách praskají doslova ve švech, a to nejen cyklisty, ale i pěšáky, bruslaři či rodiči s dětmi při výuce jízdy kole. Je možné směle tvrdit, že Kadaň kráčí stále velkými kroky kupředu především v oblasti zkvalitňování životního prostředí, cyklodopravy a života ve městě pro všechny věkové kategorie. Doporučujeme Vám všem navštívit ji a přesvědčit se na vlastní oči o aktuálním stavu a rozvoji tohoto královského města. Nálepka ošklivého města severních Čech již dávno není aktuální a Kadaň patří mezi nejlepší obce ČR.