Brno

Rozloha: 230,22 km2
Počet obyvatel: 377 440
Dopravce, u něhož byl projekt realizován: DPMB, a. s.
Vozový park: 350 autobusů, 311 tramvají, 154 trolejbusů

Dotazy pro Miloše Havránka (generálního ředitele DPMB)

V rámci pilotního projektu je možné ve 3 jízdenkových automatech zaplatit jízdní doklad nejen mincemi, ale i bezkontaktní platební kartou. Kolik procent jízdních dokladů je uhrazeno právě pomocí platební karty?
Četnost nákupů kartou se blíží 30 % a neustále roste.

Proč se dopravní podnik rozhodl zavést nákup jízdenek ve vozidle pomocí bezkontaktní platební karty? A proč k tomu vybral právě 4 autobusy nasazované na lince Hlavní nádraží – Letiště?
Bezkontaktní platební karta a její používání se obecně v poslední době mezi zákazníky velmi rychle rozšiřuje. Využití této nové technologie v městské hromadné dopravě se tedy logicky nabízí jako ideální řešení. S pilotním projektem jsme začali na lince na letiště, protože se domníváme, že nákup jízdenky platební kartou bude pro zahraniční cestující ideální varianta. Věříme, že tento krok usnadní turistům cestu do města, a tím zpříjemní jejich pobyt.

V čem vidíte výhodu tohoto nového platebního kanálu a vlastně i nového způsobu elektronického odbavování cestujících?
Platba bezkontaktní kartou nákup jízdenky usnadňuje a urychluje. Tento nový způsob platby, který zákazníkům umožňujeme, může také snížit počet tzv. nedobrovolných černých pasažérů, tedy cestujících, kteří si jízdenku koupit chtějí, ale nemají například drobné mince. Stejný efekt mají například SMS jízdenky, tedy všechny nové technologie.

Jaká skupina cestujících tento prodejní kanál využívá?
Placení jízdného přímo v autobusech na letiště a zpět využívají nejčastěji cizinci, kteří tento spoj využívají. Jízdenkové automaty, které platbu kartou rovněž umožňují, jsou využívány širším spektrem našich zákazníků, což je dáno umístěním automatů na velkých přestupních uzlech.

Jaké jsou ohlasy klientů na tento způsob elektronického odbavování?
Jednoznačně pozitivní.

Jaké jsou přínosy akceptace EMV* a možnost nákupu jízdního dokladu pomocí této metody přímo ve vozidle pro samotný dopravní podnik a jeho zaměstnance?
Nákup jízdenek kartou ve vozidle přináší možnost eliminovat prodej jízdenek u řidiče, jsou omezeny manipulace s hotovostí.

*Celosvětový standard pro vzájemné operace mezi čipovými kartami a čtecími zařízení karet jako jsou pokladní místa (POS) s terminály a bankomaty.

Chystáte se tento způsob odbavování cestujících rozšiřovat?
V další fázi plánujeme nabídnout i časové jízdenky nebo variabilní jízdné.

Jsou nějaké další technologie, které byste rád ve svém provozu uvítal či nad kterými do budoucna uvažujete?
Určitě to bude rozvoj mobilních zařízení a aplikací, technologie NFC apod.

Dotazy pro Jiřího Horského (ředitele KORDIS)

Jak vnímáte pilotní projekt akceptace bezkontaktních platebních karet v DPMB?
Naše společnost se zabývala myšlenkou využití bezkontaktních platebních karet pro placení jízdného již před více než 6 lety. V té době začal být tento druh karet v zahraničí a posléze i u nás vydáván. Očekávali jsme růst jejich popularity. Brzdou pro jejich využití byly v té době vysoké poplatky za úhradu malých částek, drahé datové připojení a současně nedostupné platební terminály. Jsme rádi, že se tyto problémy podařilo vyřešit a že se možnost placení jízdného bankovními kartami postupně rozšiřuje i do vozidel DPMB.

Uvažujete o zavedení tohoto způsobu elektronického odbavování v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje? Pokud ano, jaké funkcionality od bezkontaktní platební karty ve veřejné dopravě očekáváte?
Jsme přesvědčeni, že se jedná o jeden z platebních způsobů budoucnosti. Proto i my usilujeme o zavedení možnosti úhrady jednorázových jízdenek platebními kartami v Brně i mimo Brno. Náklady na tuto změnu nejsou malé, ale podle našeho názoru se vrátí díky vyšší spokojenosti cestujících a zjednodušení procesu odbavení. V současné době existuje více technických řešení, která dokáží přednosti bezkontaktních karet ještě více využít. Nyní prověřujeme, které z nich je pro cestující v Brně i Jihomoravském kraji to nejlepší.

Foto: DPMB, a. s.