EU Acceleration

David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

Evropská unie organizačně a finančně podporuje vznik inovací, které by byly globálně konkurenceschopné. Zde uvádíme ty nejlepší z programu EU Acceleration.

Evropská unie podpořila inovace svým programem EU Acceleration. Po posouzení více než 5 000 žádostí o grant pro uplatnění v jednom z šestnácti akcelerátorů bylo k financování 2014 a 2015 vybráno více než 300 startupů.

Z vybraných pak bylo shledáno nejlepšími 15 projektů:
Everimpact (viz aplikace smart city), Sensape, inReception, Leeluu (hračka pro klidný spánek dětí), Parcellab (doručování balíčků), Zebra (telemedicína), AlzhUp, Umanick, OEEX, Ususty, Measurance, Intoino (drobné hardwarové úpravy věcí v domácnosti, spíše edukační), Donkey Republic, Urbi a NeuroAtHome.

Sensape
Interaktivní obrazovka, která reaguje na své okolí a interaguje s kolemjdoucími. Aktivuje různou komunikaci podle věkové skupiny. Její využití je určeno především na veletrhy a další akce, kde má primárně sloužit k přilákání kolemjdoucích na stánek. Jedná se o interaktivní digitální kontaktní bod. Využívá princip kouzelného zrcadla, tj. pro komunikaci zohledňuje pohlaví a věk. Alternativně funguje také jako digitální plakáty, kde na sebe zobrazované postavy přebírají obličeje kolemstojících. Obsluha panelu je intuitivní a bezdotyková.

inReception
Italský rezervační systém pro ubytování a další přídavné služby. Poskytuje svým zákazníkům podrobný přehled o jejich podnikání s cílem optimalizovat provoz a tvořit pobídky koncovým zákazníkům. Pro pronajímatele jednoho objektu je služba zdarma.

AlzhUp
Tato aplikace je bankou vašich důležitých osobních vzpomínek, které se vytrácejí při onemocnění Alzheimerovou nemocí. Pacienti nejsou na nemoc sami, přátelé a rodina mohou hrát v léčbě důležitou roli. Mohou doplňovat vzpomínky a zároveň se společně dozvídat o nemoci samotné. Lze nahrávat videa, písničky, oblíbené knihy atp.

Umanick
Španělská inovace řeší spolehlivou identifikaci pacientů v nemocnicích. Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila jako svůj devátý cíl přesnou identifikaci pacientů, která má předcházet omylům při podávání medikace, transfúze, testování vzorků, operacích a vydávání dětí jiným rodičům.

OEEX
Platforma s mobilní aplikací pro sdílení informací o přebytcích zelené energie v síti cílené na lokální výrobu/spotřebu. Aplikace je zdarma a byznys s paušálem 1,99 eur měsíčně je postaven na prodeji chytré zásuvky, která se automaticky spustí při nadbytku energie. Výrobek je aplikován na německém trhu.

Ususty
Aplikace pro sběr elektronického odpadu. Jedná se o speciální kontejner, do kterého lze vhodit nepotřebný mobilní telefon k následné recyklaci. Tato chilská aplikace a speciální kontejner cílí na společenskou odpovědnost, komunikaci města s občanem a nastavení motivačních schémat, která by vedla k ohleduplnějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Measurence
Využívá základní polohové služby mobilních telefonů k odhalení, co se v obchodech děje. Nenarušuje soukromí, jen sleduje jednoduchý, neosobní rys každého chytrého telefonu (polohu), a tím extrahuje údaje: například počet zákazníků v čase, doba pobytu v obchodě, pravidelní zákazníci versus první návštěva, věrnostní schémata a další.

Urbi
Velmi úspěšná aplikace nad různými druhy dopravy, agregátor carsharingových schémat, vypůjčení jízdního kola či skútru.

Donkey Republic
Aplikace pro zapůjčení jízdního kola ve 13 evropských městech. Řešení pojímá i magnetický zámek na kolo, který lze otevřít pomocí mobilní aplikace. Je uplatnitelná z pozice měst, ale i komunit.

NeuroAtHome
Aplikace postavená na Windows Kinect, která umožní lékařům předepisovat vhodná rehabilitační cvičení svým pacientům v zábavné formě počítačové hry.