Rozhovor se Sirem Richardem Leesem, předsedou Rady města Manchester

Sir Richard Leese, dlouholetý předseda Rady města Manchester, které se nově prezentuje jako britský demonstrátor internetu věcí, nám odpověděl na několik otázek.

Manchester je vnímán jako lídr v nasazování technologií internetu věcí. Jak bude město vypadat za deset let a jaké jsou hlavní strategické cíle?
Manchester nedávno zveřejnil novou strategii, která obsahuje podrobně rozpracovanou vizi do roku 2025. Manchester v něm bude světovou leteckou top class destinací. Několik částí strategie se věnuje i příležitostem konceptu smart city. Ekonomický růst je postaven na silné pozici vědy a výzkumu, pokročilé výrobě, kultuře a kreativních a digitálních průmyslech se zaměřením na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců i na konektivitu, tj. lepší železniční dopravu, rozšíření letiště, lepší cyklistickou a tramvajovou dopravu a lepší digitální konektivitu. Máme i ambici stát se v roce 2050 městem s výrobou energie stoprocentně z obnovitelných zdrojů.

Jaká je pozice místního politika, když chce podporovat zavádění technologií, a které organizační aspekty je potřeba zavést v samosprávě?
Z pozice dlouholetého předsedy nejsilnější politické strany v městské radě, již od roku 1996, můžu zajišťovat dlouhodobou kontinuitu a plánování. Nedávno správní kraj Manchesteru získal od centrální vlády další pravomoci, které umožňují lépe plánovat rozvoj města a kraje ve vzájemné spolupráci. V rámci městské rady jsme si zachovali pravomoc vytvářet strategii a programy smart city, a to ve spolupráci s jinými veřejnými i privátními organizacemi.

Mohl byste přiblížit relevantní technologické koncepty, které Manchester zavádí v oblasti dopravy, energetiky či sociálních inovací?
Město disponuje v současnosti nejrozsáhlejší železniční sítí v Británii, Manchester Metrolink, a podél ní realizuje velký infrastrukturní projekt. Také rozvíjíme program chytrého města, v rámci kterého během dalších dvou let město nasadí digitální infrastrukturu. Manchester tak bude oficiálním britským demonstrátorem internetu věcí. Máme silný inovační sektor, sestávající z univerzit, malých a středních podniků i velkých firem, s hlavním zaměřením na sociální inovace, což odpovídá tradici města coby domova družstevního hnutí (co-operative movement, družstevní podnikání).

Nakupuje Manchester technologie od etablovaných korporací, nebo existuje nějaká lokální podpora pro mladé a inovativní firmy, například městská laboratoř? Jak město podporuje inovace a jaké má relevantní programy?
Posledních dvacet let město konzistentně podporuje vznik nových firem, ať už skrze nové sítě a nové uživatelské skupiny, inovační a inkubační prostory nebo projekty sociální inovace. V rámci rychle se rozvíjejícího digitálního sektoru jsme byli velmi úspěšní v získávání evropských i národních zdrojů pro regeneraci tradičních budov, které jsme přetvořili na nové prostory pro malé firmy, a také dalšími pobídkami, jež digitální a inovační byznys do města přitáhly. Jsme domovem pro společnosti FABLab, The Sharp Project, Madlab a The Shed; všechny se zabývají inkubací nových digitálních dovedností a byznysu. Navíc naše nově opravená ústřední knihovna (Manchester Central Library) poskytuje své prostory pro setkávání a sociální inkluzi zdarma pro všechny.
Pracujeme s velkými a etablovanými partnery, například se společnostmi Cisco a Siemens, které jsou schopny dodat složité projekty velkého rozsahu, ale cílem je také povzbudit lokální ekosystém firem.

Jak přijímají IoT technologie občané? Existuje nějaký typicky britský přístup k IoT?
Smart cities a internet věcí jsou pro občany relativně nové koncepty, počínaje chytrými odečty a připojenými domácími spotřebiči, které jsou na trhu dostupné ve stále větším množství. Vždy jsme se snažili řešit digitální propast volným přístupem k technologiím v knihovnách a dalších místech, a to je prioritou i pro nasazení IoT, zejména díky demonstračnímu projektu CityVerve IoT.

Máte při nasazování IoT nějaké nové obchodní modely? Jak řešíte veřejné zakázky na inovace?
Přesun pravomocí z centrální vlády na kraj přináší i nové přístupy ke spolupráci partnerů; místní samosprávy mnohem více spolupracují. Manchester úspěšně zavedl několik finančních nástrojů, které umožňují investovat do nových služeb a řešení.

Doporučilo by město Manchester některá řešení pro česká a slovenská města?
Vedeme síť Smart Impact v programu URBACT, která došla k poznání, že pro úspěšné zavedení technologií smart city je nutné udělat mnohem víc, než jen identifikovat technologická řešení. Potřebujete vytvořit nezbytný rámec, který přitáhne financování, vytvoří manažerskou strukturu a zajistí široké zavádění nových smart city řešení.

Také jsme díky naší živé laboratoři, určené pro testování nových technologií a sloužící také jako prostor pro lokální ekosystém korigovali naše smart city ambice.

Doporučili bychom městům dvě stěžejní věci: vytvořit lokální ekosystém firem, institucí a lokálních samospráv, a také dlouhodobější plán investic pro nasazování technologií smart city v celoměstském měřítku. To jsou klíčové faktory pro rozvoj každého chytrého města.