BusLine vybavení komerčních linek

BusLine a.s.

Velikost společnosti: 500 autobusů, z čehož cca 400 je nasazováno na linkách vnitrostátní pravidelné dopravy; cca 900 zaměstnanců

Kde byl projekt realizován: na komerčních linkách

Rozsah projektu akceptace bezkontaktních bankovních karet: celkem 69 vozidel, která zajišťují dopravní obslužnost na komerčních linkách: Praha–Harrachov, Praha–Jablonec nad Nisou, Litoměřice–Praha, Varnsdorf–Praha, Hořice- Praha, Jičín–Jihlava a MHD Česká Lípa a MHD Litoměřice, bude od 1. ledna 2016 vybaveno externími bankovními čtečkami, které umožňují platbu papírového jízdního dokladu pomocí bezkontaktní platební karty.

Dotazy pro Radka Chobota (výkonného ředitele BusLine)

Proč se společnost BusLine rozhodla na svých komerčních linkách zavést nákup jízdenek ve vozidle pomocí bezkontaktní platební karty?
BusLine se dlouhou dobu snaží přinést svěží vítr do oblasti veřejné dopravy. Snažíme se být inovativní, a proto nás zaujala možnost nabídnout cestujícím platbu bezkontaktní platební kartou. Denně kolem sebe vidíme obrovský nárůst a popularitu těchto plateb, a proto se chceme intenzivně připojit k této možnosti. Pro nás je to hlavně služba cestujícím.

V čem vidíte výhodu tohoto nového platebního kanálu a vlastně i nového způsobu elektronického odbavování cestujících – a to nejen z pohledu samotných cestujících, ale i z pohledu řidičů a vůbec samotné dopravní společnosti?
Dopravci se dlouhodobě snaží odstranit manipulaci s hotovostí, která je relativně náročná a není úplně bezpečná. Mnoho dopravců začalo v letech minulých využívat své vlastní „platební“ karty, které platily jen na jeho linkách. To znamená, že pro nás to má především význam ve snížení objemu zpracovávané hotovosti, využití již fungující a bezpečné infrastruktury bank, ke které má cestující důvěru, umožnění dalšího způsobu plateb pro naše cestující. Uvidíme, zdali nám toto inovativní řešení přinese i zvýšení tržeb na našich linkách.

Která skupina cestujících bude podle Vašich odhadů tento platební kanál nejvíce využívat?
Za sebe nejvíce očekávám využití u mladších cestujících a cestujících, kteří dojíždí nepravidelně. Pokud se nám však podaří nalézt zajímavý tarifní produkt pro pravidelné cestující, očekávám velký nárůst těchto plateb, a to bez rozdílu věku.

Jsou nějaké další technologie, které byste rád ve svém provozu uvítal či nad kterými do budoucna uvažujete?
V současné době se snažíme v našich autobusech nabízet wifi a zásuvky pro dobíjení mobilních telefonů. Máme i několik dalších technologických vizí, které však zatím jsou ve fázi studií.