Olomoucký kraj – časový kupon na bezkontaktní platební kartě v příměstské dopravě

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje v číslech:

Obsluhuje celkem 5 267 km2
Může jej využívat 635 711 obyvatel
Do systému je zapojeno celkem 16 autobusových dopravců a 2 drážní společnosti

Olomoucký kraj spouští na Jesenicku pilotní část svého projektu odbavení cestujících bezkontaktní platební kartou. Jako první region v České republice jej uvádí do provozu v autobusech příměstské dopravy.

Dotazy pro Jaroslava Tomíka (ředitele KIDSOK)

Pane řediteli, co kraj a krajského koordinátora dopravy k zavedení této formy odbavení cestujících motivuje?
V naší práci vycházíme z koncepčních materiálů, které jsme si v minulosti nechali zpracovat, především z generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji a krátkodobé i střednědobé strategie naší organizace. Doporučení odborníků jednoznačně říkají, že právě touto cestou se musíme vydat, abychom nabídli klientům užívajícím veřejnou dopravu další službu. Digitální technologie rychle pronikají do všech částí našeho života. Pokud chceme uspět, musíme se dívat dopředu. Na zavedení tohoto systému jsme se dlouho připravovali. Sbírali zkušenosti, promýšleli všechny souvislosti a nakonec i testovali v ostrém provozu. Máme za sebou dva roky tvrdé práce. Jsem přesvědčen, že elektronická platební karta nás posouvá značně dopředu a její zavedení navazuje na naše dřívější kroky, které bylo nutné provést v integraci dopravy.

Co zavedení konkrétně znamená pro cestující?
Prvním krokem, který se nabízí, je samozřejmě platba jízdenky přímo v dopravním prostředku. Místo hotovosti cestující použije platební kartu podobně jako třeba v obchodě. Nicméně pro nás tím služby pro klienty teprve začínají. Budeme totiž karty využívat v oblasti časových jízdenek. Nově budou bankovní karty sloužit jako nosiče speciální aplikace sloužící k nákupu časových jízdenek. Výrazně to zjednoduší život cestujícím a například v případě dětí také jejich rodičům. Navíc výběr typu cestovního dokladu a úhrady bude možné provést prostřednictvím e-shopu (idsok.cz) z pohodlí domova. Cestující se tak nebude muset starat o papírový jízdní doklad.

Bude to znamenat, že si cestující budou muset pořídit speciální platební kartu?
To rozhodně nikoliv. Aplikaci umožňující zapojení do našeho systému je možné nahrát na běžnou platební kartu vydávanou kteroukoliv bankou. Spolupracujeme s provozovateli systémů platebních karet, v našem případě konkrétně se společností MasterCard. Ale pokud bude mít klient kartu Visa, nic se neděje, může počítat se zcela shodnými službami.
V praxi to bude vypadat tak, že poprvé cestující navštíví kancelář dopravce. V tomto případě, v době trvání pilotního projektu na Jesenicku, jím bude společnost Arriva Morava. Tam mu bude na kartu nahrána naše aplikace, s níž si bude moci kupovat časové jízdenky. Systém přitom bude umožňovat, aby platba probíhala z jedné „hlavní“ karty pro více cestujících. Členové rodiny tak budou moci mít každý svou kartu, ale platit bude např. jen jeden, v tomto případě zřejmě rodič. Ten bude moci uhradit jízdné pro všechny své blízké na příslušné období. Systém platbu zaznamená a umožní využití příslušného dopravního prostředku všem dalším členům rodiny.

Pozná tak cestující, že mu už časová jízdenka končí?
Samozřejmě, protože řešíme elektronické odbavení, ale nerušíme žádné doklady. Děti a studenti tak budou muset mít i nadále například žákovský průkaz. A stejně tak jim systém může vydat příslušnou časovou jízdenku (doklad).

Jaké budou další kroky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v odbavení bezkontaktní platební kartou?
Po pilotním projektu na Jesenicku přijdou samozřejmě na řadu další části kraje. Počítáme s postupným zapojením městské hromadné dopravy, abychom cestujícím co nejvíce zjednodušili využívání celého krajského integrovaného systému veřejné dopravy v kraji.

Takový postup nám umožňuje zavedení jednotného jízdního dokladu v našem kraji, jsme prakticky před dokončením a zbývá nám několik posledních železničních tratí, které plánujeme zařadit do systému v letošním roce. Bez předchozích kroků, tedy sjednocení dopravní obslužnosti a integraci dopravy do jednoho funkčního celku by to samozřejmě nebylo možné.