Plzeň

Rozloha: 137,6 km2
Počet obyvatel: 167 472
Dopravce, u něhož byl projekt realizován: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Vozový park: 111 autobusů, 128 tramvají, 89 trolejbusů

Dotazy pro Michala Krause (předsedu představenstva MSC)

Od poloviny roku 2015 je možné v každém vozidle PMDP zakoupit jízdenku pomocí bezkontaktní platební karty. Proč se dopravní podnik rozhodl tento platební kanál zavést?
PMDP se dlouhodobě snaží zkvalitňovat služby poskytované svým cestujícím. Jednou z klíčových oblastí je dostupnost cestovního dokladu. Pro obyvatele regionu je rozvíjen a inovován systém Plzeňské karty. Dlouhodobě jsme hledali cestu, jak jednoduše a dostupně poskytnout jednotlivé jízdné turistům a návštěvníkům města. V souvislosti s udělením titulu Evropské hlavní město kultury 2015 městu Plzeň jsme se rozhodli inspirovat londýnským způsobem odbavení a nechali do vozů instalovat zařízení, které zachovává způsob nákupu jízdenek Plzeňské karty a rozšiřuje ho o možnost platby bezkontaktní bankovní kartou.

V čem vidíte výhodu tohoto nového platebního kanálu a vlastně i nového způsobu elektronického odbavování cestujících?
Z našeho pohledu je největší přidanou hodnotou pro cestující jednoznačně zvýšení dostupnosti jízdního dokladu. V Plzni jsme již před třemi lety zrušili jízdenkové automaty, které byly díky útokům vandalů často mimo provoz a s tím byly spojené nepřiměřené náklady na tento distribuční kanál. Navíc není možné vybavit jízdenkovým automatem více než 600 zastávek. Co se týká SMS jízdenek, ty jsou sice dostupné, ovšem jen pro telefony s českými operátory a podmínkou je aktivovaná služba Premium SMS. Odbavení bezkontaktní bankovní kartou je dostupné i zahraničním návštěvníkům našeho města všem držitelům bezkontaktních platebních karet vydaných MasterCard nebo VISA. Když se podíváme na trend používání právě těchto karet, máme za to, že jsme zvolili správnou cestu.

Jaká skupina cestujících tento prodejní kanál využívá?
Jedná se především o občasné cestující, kteří nevyužívají předplatní kupony, návštěvníky Plzně i turisty.

Jaké jsou ohlasy klientů na tento způsob elektronického odbavování?
Již od začátku byly ohlasy velice pozitivní. A toto hodnocení potvrzují i neustále rostoucí počty transakcí, které jsou prostřednictvím bezkontaktních bankovních karet realizovány. K 31. 10. jsme zaregistrovali 223 tisíc transakcí.

Jaké jsou přínosy akceptace EMV a možnost nákupu jízdního dokladu pomocí této metody přímo ve vozidle pro samotný dopravní podnik a jeho zaměstnance?
Tento projekt vnímáme jako zásadní změnu v koncepci odbavení. Je jisté, že výrazně ovlivní využití ostatních distribučních kanálů jednotlivého jízdného, některé z nich časem možná zcela zmizí. Ale zatím je předčasné dělat konkrétní závěry. Zároveň jsme realizací tohoto projektu potvrdili pozici lídra inovačních řešení v oblasti veřejné dopravy v České republice a v tomto případě jsme překročili i naše hranice a řadíme se za Londýn nebo Chicago.

Chystáte se pomocí platební karty řešit i časové předplatní doklady?
Tento záměr je nyní ve fázi předprojektových příprav.

Jsou nějaké další technologie, které byste rád ve svém provozu uvítal či nad kterými do budoucna uvažujete?
Ano, určitě. Zajímáme se o možnosti využití aplikací pro chytré telefony, do budoucna i pro oblast odbavení.

Neradi bychom usnuli na vavřínech.