Praha – první regionální linka v závazku veřejné služby

Rozloha: 496,15 km2
Počet obyvatel: 1 259 079
Dopravce, u něhož byl projekt realizován: ČSAD POLKOST
Organizátor integrovaného dopravního systému, kde byl projekt realizován: ROPID

Rozsah pilotního projektu akceptace bezkontaktních bankovních karet:

Celkem 15 vozidel, která zajišťují dopravní obslužnost na lince Praha – Kutná Hora, bylo vybaveno externími bankovními čtečkami, které umožňují platbu papírového jízdního dokladu pomocí bezkontaktní platební karty.

Dotazy pro Petra Tomčíka (ředitele ROPID)

Jak vnímáte pilotní projekt akceptace bezkontaktních platebních karet na lince 381 Praha – Kutná Hora zajišťované společností ČSAD Polkost?
Cílem pilotního projektu bylo otestovat tuto novou technologii v dopravě a díky tomu vyzkoušet všechna technická specifika spojená s hromadnou dopravou, ať se jedná o signál mobilního internetu nebo komunikaci terminálu s palubním počítačem v autobuse a s tím spojenou rychlost odbavení. Pilotní projekt byl v této fázi koncipován jako alternativa k hotovostní platbě, tudíž na kartu není možné nahrávat peněženku dopravce nebo časový kupón. Karta zatím slouží pouze jako platební prostředek, na který jsme zvyklí v obchodech. Mezi přínosy bychom mohli zařadit snížení objemu hotovosti a práce s ní, zrychlení odbavení cestujících a také zvýšení komfortu pro cestující. Prvotní údaje o prodejích naznačují postupný nárůst počtu transakcí pomocí platebních karet, ale je zřejmé, že lidé si na novou službu teprve zvykají.

Uvažujete o zavedení tohoto způsobu elektronického odbavování v systému pražské integrované dopravy? Pokud ano, jaké funkcionality od bezkontaktní platební karty ve veřejné dopravě očekáváte?
Platební karta má jistě své místo i jako platební prostředek v hromadné dopravě. V současné době však není technické vybavení vozidel na takové úrovni, aby mohl být tento způsob elektronického odbavování ihned použit na celý systém Pražské integrované dopravy. Na novém odbavovacím systému, společném pro Prahu a celý Středočeský kraj, se pracuje a samozřejmě se počítá i s využitím bezkontaktních platebních karet jako jednoho ze způsobů placení jízdného a to nejen pro přímé platby, ale i pro dlouhodobé časové kupóny.

Dotazy pro Milana Poledného (jednatele ČSAD POLKOST)

Proč se Vaše společnost rozhodla zavést nákup jízdenek ve vozidle pomocí bezkontaktní platební karty? A proč k tomu byla vybrána právě linka Praha – Kutná Hora, na které je nasazováno cca 15 autobusů vybavených touto technologií?
Linka Praha-Kutná Hora je nejdelší linkou Pražské integrované dopravy. Tuto linku využívají jak lidé s předplatnými kupony, tak hlavně turisté při návštěvě Kutné Hory. Stává se, že mají problémy s hotovostí. Díky tomu jsme volili rozšíření plateb pomocí kreditních karet.

V čem vidíte výhodu tohoto nového platebního kanálu a vlastně i nového způsobu elektronického odbavování cestujících?
Výhody spočívají v tom, že se urychlí provedení finanční transakce, snižuje se manipulace s hotovými penězi, a tím dochází k úsporám nákladů.

Jaká skupina cestujících tento prodejní kanál využívá?
Tento systém využívá skupina nepravidelných cestujících. Pravidelní cestující vlastní předplatné kupony, které si kupují v předprodejních stáncích.

Jaké jsou ohlasy klientů na tento způsob elektronického odbavování?
Jelikož, tento systém byl spuštěn mimo turistickou sezónu, ohlasy a rozvoj není tak velký.

Jaké jsou přínosy akceptace EMV a možnost nákupu jízdního dokladu pomocí této metody přímo ve vozidle pro samotný dopravní podnik a jeho zaměstnance?
Přínosem je hlavně zrychlení prodeje lístků, dále snížení manipulace s hotovými penězi při prodeji i při vyúčtování.

Chystáte se tento způsob odbavování cestujících rozšiřovat?
Jelikož tento systém funguje pouze několik měsíců, čekáme na jeho vyhodnocení a dále se budeme rozhodovat, zda pokračovat či nikoli.

Jsou nějaké další technologie, které byste rád ve svém provozu uvítal či nad kterými do budoucna uvažujete?
Rozvoj elektroniky a dopravních systémů nám ukáže cestu, kterou bychom se měli dát.