Průzkum MasterCard – co chceme od MHD

Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační podporu i kvalitu poskytovaných služeb.

Text včetně tabulek ke stažení ve formátu pdf

Ke stažení