Úvodník

„Rozvážnost znamená vědět, co je třeba žádat a čemu se vyhýbat.“
(Cicero)

V tomto jubilejním desátém čísle našeho časopisu, které je pojato jako speciál, se věnujeme dopravě. Přinášíme Vám praktické a osvědčené postupy, jak Vaše město přetvořit na město chytré, a dopravní opatření jsou pro tento účel klíčová a přinesou první hmatatelné výsledky. Díky podpoře našeho partnera, společnosti MasterCard, jsme pro Vás mohli sesbírat příklady z měst, která mají krátkou i delší zkušenost s úspěšnou regulací dopravy, a publikovat je v samostatném monotematickém čísle – speciálu.

Regulovat dopravu se městům v ČR a SR moc nedaří a doprava se považuje za jeden z hlavních aktuálních neduhů. Účinné léky spočívají ve změně našeho myšlení, přístupu k dopravnímu plánování i k cestování. Tradiční přístupy dopravního plánování selhávají a investice do dopravy v jejich duchu dopravní situaci ve městě ještě zhorší. A protože se nacházíme na počátku masivních investic z evropských fondů (2014–2020), je společné chápání opatření, která lidem a tudíž i dopravě ve městě prospějí a která nikoliv, aktuální důležitou výzvou.

Vzhledem k politické situaci v Evropě musí být každému z nás jasné, že doby dotační hojnosti se chýlí ke konci a že jen hlupák si pořídí provozně drahé řešení či řešení, které do auty přeplněného města přivede další auta. Proto berme aktuální investice do dopravy jako příležitost ke změně nežádoucího růstu automobilové dopravy ve prospěch života ve městě. Kromě dopravního plánování a nového uspořádání veřejného prostoru potřebujeme kvalitnější a jednodušší prostředí veřejné dopravy, silnou regulaci individuální dopravy pomocí technologií a podporu nemotorových způsobů dopravy. Speciální číslo se těmto tématům věnuje a já pevně věřím, že Vám budou tyto návodné příklady k užitku a že i díky nim získáte potřebnou rozvážnost pro správná rozhodnutí.

David Bárta, šéfredaktor Smart Cities