Víte, že…

Pavlína Velikovská, Zuzana Weissová

Svět veřejné dopravy se mění. Moderní technologie zatraktivňují využívání veřejné dopravy a Česká republika má pro jejich nasazení ty nejlepší předpoklady – bezkontaktní platby jsou pro nás přirozené a jejich využití k odbavení cestujících ve veřejné dopravě již nic nestojí v cestě. Pro lepší orientaci v problematice akceptace platebních karet ve veřejné dopravě přinášíme následující přehled možností propojení bankovního a dopravního světa.

Platební karty

Víte, že v ČR bylo k 30. 9. 2015 vydáno přes 11 miliónů platebních karet, z čehož bylo přibližně 9 milionů debetních a 2 miliony kreditních, přičemž se značkou MasterCard je vydáno asi 6,58 milionů karet (58 %), se značkami Visa pak 4,47 milionů (40 %)?

Víte, že MasterCard a VISA mají dohromady téměř 100% podíl na karetním trhu v České republice? K 30. 9. 2015 totiž vydaly 98 % všech platebních karet v ČR.

Víte, že v ČR je již drtivá většina nově vydávaných karet vybavena bezkontaktní technologií? Zatímco v polovině roku 2014 bylo vydáno přes 3,7 milionu bezkontaktních karet, k 30. 9. 2015 bylo v ČR už cca 7,96 milionů kusů a jejich počet stále stoupá.

Víte, že bezkontaktní kartu poznáte podle tohoto loga? Karta musí být jako bezkontaktní vydána (tj. z kontaktní karty nelze dodatečně udělat kartu bezkontaktní).

Případy použití ve veřejné dopravě

Víte, že bezkontaktní kartou si můžete již dnes koupit jízdenku v MHD Plzni (celá síť), Liberci (linky Lidové Sady – Dolní Hanychov / Horní Hanychov), Brně (autobusová linka Hlavní nádraží – Letiště) a na příměstské lince zapojené v rámci Pražské integrované dopravy (autobusová linka Praha – Kutná Hora)?
MasterCard byl partnerem všech uvedených řešení. A víte, že k nákupu jízdenek pomocí bezkontaktní platební karty na uvedených linkách stačí bezkontaktní platební karta, kterou již dnes v peněžence máte? Kartu není potřeba nijak upravovat ani pořizovat novou.

Víte, že České dráhy na vybraných dálkových spojích (např. na tratích Praha – Břeclav, Praha – Cheb, Cheb – Ostrava nebo Brno – Šumperk) testují 10 platebních terminálů, které akceptují platební karty?

Standard a role v systému

Víte, že doposud v dopravě hodně používané karty Mifare a bezkontaktní platební karty využívají RFID technologii a že tedy obě podléhají normě ISO 14443? Oba typy karet v souladu s těmito normami stačí přiblížit ke čtečce – tak bude zajištěna komunikace mezi kartou a terminálem.

Víte, že pro akceptaci bezkontaktní platební karty ve veřejné dopravě stačí, aby čtečka splnila všechny standardy EMV, PCI a podporovala tokenizaci? (Tokenizace chrání data zákazníků tím, že skutečné číslo platební karty nahrazuje uměle vytvořeným identifikátorem, tzv. „tokenem“. V odbavovacích zařízeních se pak pracuje právě s tímto tokenem, což zvyšuje bezpečnost používání platebních karet.)

Víte, že prakticky všichni dodavatelé odbavovacích zařízení v ČR již realizovali alespoň jeden projekt, jehož předmětem byla akceptace bezkontaktních karet MasterCard a VISA? Těmito dodavateli jsou Mikroelektronika, TELMAX a ODP Software. A víte, že další dodavatelé se chystají zrealizovat své projekty akceptace karet v tomto roce?

Víte, že v České republice je stanoven limit (ve výši 500 Kč), který definuje částku, do jejíž výše není potřeba při platbě kartou zadávat PIN?

Víte, že vydavatel karty (tzv. Issuer) může na kartě nastavit různé parametry? Např. může vydat kartu, kde každá platba bude autorizována při použití karty (online režim).

Víte, že vydavatel karet má smlouvu s MasterCardem a Visou a musí vydávat karty dle jejich požadavků? Vydavatel karty je navíc odpovědný za zúčtování transakcí, které prostřednictvím jím vydaných karet držitelé provedli.

Víte, že obchodník si pro akceptaci platebních karet musí zajistit tzv. příjemce karet (acquirer)?

Víte, že příjemce karet je banka, která má smlouvu s obchodníkem a provozuje autorizační rozhraní na vydavatelskou banku pro účely autorizace plateb? Banka obchodníka poskytuje svému obchodníkovi službu akceptace karet prostřednictvím platebních terminálů.

A víte že acquirer musí navrhnout zúčtovací postupy pro transakce na jimi nasmlouvaných obchodních místech a že zároveň garantuje, že akceptace karet proběhne v souladu s požadavky PCI DSS?

Karetní společnosti

Víte, že karet MasterCard a VISA bylo celkově v České Republice vydáno 10,9 mil. z 11,2 mil.? Z toho 6,5mil. bylo jen karet MasterCard.

Víte, že VISA a MasterCard zajišťují zúčtování transakcí? A že působí jako prostředník mezi vydavatelem karty a jejím příjemcem, což se využije vždy, když roli vydavatele a příjemce zastávají různé banky?

Víte, že pokud dojde k transakci, kde roli vydavatele i příjemce zastává stejná banka, jde o tzv. „on-us“ transakci? Taková transakce nemusí být zúčtována prostřednictvím VISA a MasterCard a MasterCard a VISA tedy nezajišťuje ani zpracování autorizačních požadavků.

Víte, že MasterCard a VISA provozují rozhraní pro komunikaci mezi vydavatelskými bankami a bankami obchodníků pro směrování autorizačních požadavků?

Víte, že MasterCard a VISA definují pravidla chování příjemců a vydavatelů karet? Jen díky tomu je ve světě platebních karet zajištěna interoperabilita. Nemusíte se tedy svou kartu bát použít po celém světě – vždy bude fungovat.

Víte, že součástí akceptace platebních karet MasterCard a VISA je proces autorizace, který slouží k tomu, aby vydavatel karty souhlasil s provedením transakce u daného příjemce (acquirera)? A víte, že v případě, kdy acquirerem a vydavatelem jsou dvě různé banky, je tento příjemcem vytvořený autorizační požadavek zaslán právě pomocí autorizačního systému MasterCard a VISA (podle toho, o jakou kartu jde)?

Víte, že v případě, kdy je přímo v průběhu transakce kontaktován vydavatel karty, který transakci buď schválí, nebo zamítne, jde o tzv. online transakci?

Víte, že MasterCard a VISA definují situace, kdy není online autorizace vyžadována? V takovém případě příjemce neprovádí online autorizaci, karta je odbavena v offline režimu, data jsou následně odeslána k centrálnímu zpracování (do backoffice příjemce) a transakce jsou autorizovány zpětně. Víte, že tento režim je využívaný ve většině projektů akceptace bezkontaktních platebních karet ve veřejné dopravě?

Pokud máte nějaké dotazy nebo máte zájem realizovat projekt ve veřejné dopravě s využitím bezkontaktních platebních karet, neváhejte nás kontaktovat: [email protected].