Audiovizuální databáze obce Šléglov

Barbora Šedivá, kurátorka a teoretička nových médií

Obec Šléglov se nachází v bývalých Sudetech na severní Moravě. Její německá historie zmizela po 2. světové válce spolu s odsunutými obyvateli a opuštěné domy osídlili lidé z celé republiky, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Její netradiční kroniku – audiovizuální archiv – do podoby webové stránky zpracoval výtvarník, kurátor a v součásné době ředitel Českého centra v Bukurešti František Zachoval. Během několika let zdokumentoval osobní vzpomínky a vyprávění současných i minulých obyvatel Šléglova – nahrál s nimi video i audio rozhovory, shromáždil archivní fotografie míst, která již neexistují nebo změnila podobu, a pro možnost porovnání do archivu přidal i jejich podobu v roce 2006.

Samotný vstup do kroniky je umožněn přes grafickou mapu obce, která funguje současně jako schéma vývoje sídla. Pohybem kurzoru v logu máme možnost toto schéma rozpohybovat a graficky znázornit vývoj obce od roku 1835 až do roku 2006. Domy na mapě jsou číselně označeny. Kliknutím na dané stavení vstoupíme do jeho historie, výběrem z nabídky můžeme nelineárně sledovat konkrétní data vztahující se k domu a jeho obyvatelům – video rozhovor, audio, fotky a text.

Svět, ve kterém žijeme, a prostor, který nás obklopuje, netvoří jen konkrétní budovy a místa, ale i vzpomínky, které na ně máme. A někdy nám zůstávají jen ony.

http://k-r-o-n-i-k-a.net