Intertraffic Amsterdam 2016: dopravní technologie ve čtyřech dnech

Každé dva roky se pořádá veletrh dopravních technologií Intertraffic

Pravidelně se ho účastní inovativní firmy z celého světa, aby mimo jiné ukázaly, jak lze moderními technologiemi významně regulovat dopravu ve městech.

Inovace a excelentní řešení jsou předmětem otevřené soutěže, která se týká hlavních témat veletrhu: dopravní infrastruktury, managementu dopravy, smart mobility, bezpečnosti a parkování. Z 91 kandidátů vybrala porota 15 finalistů. Z pěti kategorií pak byl vybrán celkový vítěz. Pro ilustraci, kam vývoj a uplatnění technologií směřuje, následuje popis jednotlivých vybraných finalistů.

Na úvod český vítěz – InVipo
Česká (Zlínská) inovace InVipo se stala vítězem kategorie Smart mobilita a následně i celkovým vítězem tohoto ročníku. Velké gratulace!

InVipo je chytrá integrační a vizualizační platforma, která je jakýmsi middlewarem mezi instalovanými senzory na infrastruktuře a koncovými uživateli. Soustředí se na agregaci dat, monitorování, vizualizaci a integraci dat z chytrých systémů a inteligentních dopravních systémů, tj. monitorování intenzity dopravy, dostupnosti parkování, světelné signalizace a počasí v jedné jednoduché webové vizualizační platformě. Další data lze do platformy jednoduše přidat, což dokazuje, že dny dosavadního způsobu managementu dopravy jsou sečteny: již nyní lze hovořit o managementu smart city.

Kategorie Management dopravy

SpeedLane – vítěz kategorie
Americký radar s duálním paprskem, solárně napájený, s velmi nízkým odběrem energie, pro boční osazení na kraji pozemní komunikace. Detekuje pohyb vozidel v daném jízdním pruhu (celkově až 8 jízdních pruhů najednou), jejich rychlost a klasifikaci a vypočítává intenzitu dopravy na jízdní pruh, rozestup mezi vozidly, průměrnou rychlost a detekuje překročení povolené rychlosti. Data streamuje rovnou do cloudu. Lze doplnit kamerou. Jednoduše se montuje na sloupy pomocí nerezových pásek a lze je tak použít na dočasné i trvalé měření. Vhodné řešení pro případy, kdy je váš rozpočet nízký.

OnDynamic
Polský inteligentní rámec pro bezúdržbové Bluetooth senzory a specializovaný software. Poskytuje automatickou kalibraci systému v reálném čase a jednoduše se na komunikaci instaluje. Je prvním multimodálním systémem pro poskytování dojezdových časů v reálném čase, ale také úsekové rychlosti a detekci nehod či jiných událostí v dopravní síti města včetně znečištění, atmosférického tlaku a stavových podmínek vozovky (např. náledí).

Ortana meteos 251
Bez nutnosti zavrtávat senzory do vozovky nabízí holandská Ortana multisenzorický systém integrující speciálně navržené optické čočky a blízké infračervené a laserové paprsky, které identifikují všechny možné stavy vozovky, jako je její teplota, výška vodního filmu, tloušťka náledí, stav vozovky, procento ledu, mrznoucí teplota, výška sněhu a drsnost povrchu.

Kategorie Bezpečnost

WheelRight Tyre Management Technology – vítěz kategorie
Britský WheelRight je řešení pro měření kvality pneumatik při průjezdu vyhrazenou zónou. Produkt řeší tlak v pneumatikách, váhu nákladu a hloubku dezénu pneumatik při přejezdu místa vozovky se zabudovanými senzory. Řešení je plně nezávislé na vozidle a dokáže problém identifikovat a nahlásit. Šetří čas, palivo, pneumatiky a peníze

Sitraffic SiBike
Německý SiBike je systém preference cyklistů na křižovatkách pomocí mobilní aplikace. Cyklista se zapnutou aplikací blížící se ke křižovatce spustí virtuální spínač. Ústředna následně aktivuje signální plán tak, že přidělí cyklistovi prioritu nebo prodlouží zelenou. Vše je postaveno ryze na softwaru, není potřeba žádný přídavný hardware.

Safer Traffic Platform
Izraelská technologická platforma postavená na obrazovém záznamu, která efektivně detekuje a dohlíží na přestupky nebezpečné jízdy či parkování. Platformu lze implementovat modulárně v široké škále již na infrastruktuře nainstalovaných zařízení. Platforma je podporována sadou jednoduše ovladatelných aplikací s cílem zlepšit bezpečnost chodců i řidičů.

Autodrip
Holandská inovace je řešením pro nehody či jiné události, které vyžadují zvýšenou bezpečnost silničního provozu. Sestává z vozidla, na kterém je namontováno proměnné dopravní značení. V roce 2014 Holanďané zaznamenali 13 vážných kolizí s vozidly správy silnic. Uživatel může řídit všechny funkce vozidla v aplikaci na tabletu ze vzdálenosti až 100 metrů, například z pracovní zóny.

Kategorie Infrastruktura

Smart Ultimate Lighting – vítěz kategorie
Holandský produkt, reflexní fólie se speciální natištěnou fotovoltaickou vrstvou i senzory, která se umí sama „rozsvítit“ (stejná fólie se používá v mobilních telefonech). Fólie se používá například na informační panely, které nepotřebují napájení a zvyšují viditelnost, a tím i bezpečnost dopravy. Tato inovace má dvě základní vlastnosti: světelná vrstva zajišťuje, že se fólie rozsvítí, a senzory ve fólii ji činí chytrou.

ADD_C
Italský software ADD_C umožňuje automatické posuzování degradace povrchu vozovky pomocí vysokorychlostních vozidel či dronů. Velmi rychle a efektivně tak lze vytvořit mapu stavu pozemních komunikací s klasifikací poruch a navrhnout harmonogram jejich údržby.

Quick-Cube
Holandská inovace je mobilním dálničním osvětlením. Produkt je vhodný pro uzavírky, neplánované události a úlohy zabezpečení. Je malých rozměrů, na jednom vozíku lze přepravit až 30 jednotek. Je kompletně samonosný a s hydraulikou. Dokáže fungovat až 60 hodin a lze jej rozšířit o solární panely. Sloup je 9 metrů vysoký a je osazen LED lampami.

Kategorie Parkování

RingGO Parking Prediction – vítěz kategorie
Britská divize holandské firmy přišla s řešením bezhotovostních plateb za parkování umožňujícím řidičům získat informaci o dostupnosti volných parkovacích míst v centrální části Londýna, navigovat na toto místo a zaplatit. Produkt staví na unikátním algoritmu, který propojuje anonymní historická data o parkování s informacemi v reálném čase ze senzorů obsazenosti parkovacích míst. Díky tomu poskytuje spolehlivá data o volných místech i tam, kde senzory nejsou.

MB multilayer parking
Systém pro parkování kol se od všech existujících produktů velmi liší. Jízdní kolo zůstává v horizontální pozici až do chvíle, kdy jej držák umístí do druhého patra, takže umístění zvládne každý. Výška systému je nižší než stávající dvoupatrové stojany, neboť kola mohou být zaparkována ve stejném úhlu, v jakém je první kolo v řadě.

M4 smart-sensor system
Americký detekční parkovací systém postavený na kameře, který je schopen kamerového dohledu s rozpoznáním registrační značky a sledování obsazenosti parkovacích stání.

In car parking, payment and reservation solution
Holandské řešení pohodlného parkování rozšířené o funkcionalitu poskytování parkovacích služeb přímo v přístrojové desce vozidla (BMW). Je prvním řešením, které implementuje platbu za parkování a rezervaci přes palubní systém vozidla.