Praktické IoT služby pro obce a firmy

Sinfin.digital

Při plánování a řízení vyvstává mnoho otázek, na které manažeři neustále hledají odpovědi. Pokud jsou sledované jevy měřitelné, pak je na místě zapojit do procesu rozhodování a řízení internet věcí (dále jen IoT).

V digitálním studiu Sinfin se zabýváme vývojem a implementací služeb pro veřejný i komerční sektor. Na základě spolupráce s našimi klienty jsme pro tento článek vybrali dva perspektivní směry v rozvíjejícím se odvětví IoT.

Podpora a monitoring terénních prací

Pokud vysíláte zaměstnance do terénu, tak jistě budete souhlasit, že jejich úkolování a kontrola odvedené práce je manažerskou výzvou. Sběr dat je pak náročnou a těžko systematizovatelnou prací. Přitom za pomoci mobilních zařízení a IoT se klíčové části pracovní činnosti dají rozfázovat v lehce kontrolovatelný proces, který lze nejen zpětně vyhodnocovat, ale i sledovat v reálném čase.

Abychom rozvinuli vaši fantazii, nabízíme několik populárních případových studií:

  • poskytování sociálních služeb,
  • standardizace servisních zásahů,
  • kontrola vozového parku a strojů obecně,
  • bezdotykový odečet medií,
  • poloautomatický nebo dálkový sběr dat ze senzorů umístěných v terénu.

Pracovník má svěřen běžně dostupný chytrý telefon, který za pomoci NFC tagů, iBeaconů nebo GPS ověří jeho plánovaný pohyb v čase a prostoru. Mobilní aplikace provede uživatele procesem, jako sledem snadných kroků potřebných k vykonání svěřeného úkolu. Velkou výhodou je pak bezkontaktní výměna dat s nejrůznějšími IoT senzory, které obohacují proces o důležité informace.

Optimalizace při výrobě a spotřebě energií

Představte si budovu, která ví, kdy a kde se pohybují zaměstnanci a jaká je předpověď počasí. Díky správnému propojení informací o výrobě i spotřebě energie dokážeme velmi jednoduše naprogramovat celý ekosystém vytápění s ohledem na co nejvyšší efektivitu a tedy výraznou úsporu nákladů.

Základním rozdílem od klasického vyúčtování spotřeby je možnost neustálého sledování a vyhodnocování. Díky tomu je pak možné obratně reagovat na trendy s volitelným rozlišením od minut, přes dny až například po celou topnou sezónu. Díky on-line připojení je možné výrobu a spotřebu energií sledovat i v reálném čase. Veškeré hodnoty se ukládají do datového skladu. Hlavní výhodou oproti běžným řešením je centrální správa dat a nové možnosti z ní vyplývající.

Nad daty implementujeme Bussiness Inteligence (BI). Dle zadání vybereme klíčové ukazatele a připojíme data z vnějších zdrojů (např. právě počasí). Výsledkem je interaktivní vizualizace sledovaných dat pomocí sady dashboardů navržených dle potřeb různých uživatelů. Manažera bude zajímat spotřeba napříč kotelnami a srovnání s předchozí topnou sezónou, správce objektu aktuální vydané náklady a technickou obsluhu zas stavy provozních parametrů.

Dalším benefitem je možnost během incidentu zasílat zprávy formou SMS, e-mailu nebo push notifikace přímo do mobilního telefonu.

Řešení na míru

Ve studiu Sinfin se zabýváme designem služeb, byznys analýzou a samozřejmě i implementací a integrací finálních produktů. Pro vývoj prototypů našich zařízení používáme otevřenou platformu Arduino a pro sériovou výrobu se pak navrhuje specializovaný hardware.

Pokud nad podobným řešením již přemýšlíte, zavolejte nám a my rádi bezplatně zkonzultujeme váš záměr.

Tomáš Bajer
[email protected] / 724 132 763