Smart city Platforma InVipo

CROSS

Platforma InVipo je vítězem evropské soutěže Intertraffic Innovation Award 2016. Špičkové a dostupné řešení pro velká i malá města aneb chytrá města podle CROSSu.

Vysvětlit, co je chytré město, není úplně snadné. Jedno město výborně vyřešilo parkování. Má navigační systém, takže efektivně směruje auta na volná parkoviště. A když tam ta auta stojí dlouho, je řidič textovkou vyzván, aby už odjel a uvolnil místo dalším, jinak bude patřičně zpoplatněn. Druhé zase podporuje MHD, to je jednoznačně nejrychlejší způsob dopravy v daném místě. Auta nemají šanci. Hlásají to všechny informační tabule na příjezdových cestách, takže zastavíte na okraji a do centra se vlastním vozem raději nepouštíte. Třetí zas vyřešilo odpady. Trasy sběru odpadu jsou optimalizovány podle aktuální potřeby. Každá popelnice, ať již je na papír, plast, sklo, kov, bio nebo směsný odpad, hlásí stav svého naplnění. A ve sběrně se s předstihem dozví, že mají čekat zásilku dané komodity. Jsou ta města chytrá? Ale ano, jsou. Alespoň do jisté míry. Proč by nebyla? Využívají chytré technologie pro konkrétní aplikace.

Dříve nebo později každé město dojde k tomu, že jeden systém nestačí. Inteligentní řízení dopravy, inteligentní zastávky, inteligentní veřejné osvětlení, inteligentní budovy, inteligentní popelnice…, vše už máme. V jednom městě na jedné hromadě. Na jedné hromadě! Ale už méně „pohromadě“. Ve městě je pět, deset inteligentních zařízení a chytrých systémů, každý z nich pracuje skvěle, ale dohromady to spolu nějak nefunguje. Jak to?

InVipo – Integrační a vizualizační platforma

Před časem jsme řešili podobnou situaci. Vyrábíme a provozujeme různé systémy v různých částech světa a v dispečinku jsme je všechny sledovali. Odděleně. Pět různých systémů ve čtyřiceti zemích světa. Dispečeři neustále přepínali z jednoho do druhého, z jedné země do jiné. Nakonec byli dispečeři specialisty na jednotlivé systémy nebo třeba na systémy instalované v jedné lokalitě. Byl to nevyhovující stav, a tak vzniklo InVipo. Integrační a vizualizační platforma. V té době, asi před pěti lety, jsme tak na jednu obrazovku dostali monitoring různých technologií po celém světě a nacházeli různorodé možnosti vizualizací stavů jednotlivých zařízení, statistických a agregovaných dat či jejich vzájemných interakcí. A díky otevřené architektuře se začalo InVipo postupně rozrůstat. Nejedná se totiž o uzavřený systém, ale o platformu, která je předurčena k růstu. A začít je možné s málem, třeba s integrací jednoho malého parkoviště.

Za pět let se z interního projektu stal plnohodnotný produkt, platforma pro chytrá města. InVipo – Smart City Platform. Došli jsme k tomu, že to, co vyhovuje nám, vyhovuje i našim zákazníků a partnerům, protože města a různé organizace (policie, záchranné složky, technické služby…) mají stejné potřeby. Platforma InVipo je otevřena i pro systémy, které ve městě již existují, jsou instalované a funkční. Takže není nutné na stávajících systémech nic měnit, naopak InVipo umožní jejich další využití, např. tvorbu všemožných aplikací pro obyvatele, návštěvníka, řidiče.

Společnost CROSS Zlín získala za produkt InVipo hlavní cenu Intertraffic Innovation Award 2016 na nedávném veletrhu dopravních technologií a mobility v Amsterdamu. Zároveň také ovládla kategorii Smart Mobility. „Naše InVipo vyhrálo z více než devadesáti nominovaných, což považujeme za velký úspěch. Svědčí to také o tom, že se produkt řadí mezi nejvýznamnější softwarová řešení, která plně respektují a podporují koncept smart city, a umožňují tak naplňovat vize nejen chytré mobility, ale chytrého města jako celku,“ uvedl Ing. Tomáš Juřík, ředitel společnosti.

Parking Violation System – systém pro odhalení nedovoleného parkování na ulici.

Porotu přesvědčilo InVipo právě tím, že uvádí do praxe koncept Smart City, kdy integruje nejrůznější data, včetně intenzity dopravy, parkovacích možností, dojezdových časů, počasí nebo třeba sjízdnosti a uzavírek, do jedné přehledné webové platformy. InVipo dokáže sbírat data například ze systémů řízení křižovatek, MHD, parkovacích zón, kamerových systémů a dalších městských informačních systémů. Výstupem pak mohou být pohledy, statistiky a reporty o stavu dopravy, nástroje pro ovlivnění a usměrnění dopravy, stejně tak jako internetové a mobilní aplikace pro řidiče a širokou veřejnost. Stejným způsobem dokáže InVipo nabídnout pohledy a informace z dalších oblastí života ve městě, jako je třeba kultura a sport.

Detektory dopravy a vyhodnocení její aktuální hustoty včetně možnosti kalkulace dojezdových časů mezi body

InVipo v tureckém Izmiru

InVipo je připravené také na mnohem větší realizace, jako je komplexní projekt inteligentního dopravního systému (ITS) pro čtyřmilionové turecké město Izmir. Projekt sice stále ještě běží, nicméně již nyní pokrývá 15 oblastí a řeší jejich interakce. InVipo zde plní ještě jednu funkci, která v původním plánu nebyla: umožňuje velmi dobře sledovat také průběh realizace komplexního projektu, tj. například které technologie a v jakých počtech jsou již nainstalovány, která zařízení běží, která čekají na oživení a podobně. Rozsah projektu Izmir je ohromující, zahrnuje dodávku a instalaci infrastruktury v oblastech řízení světelných křižovatek, detekce a monitoringu dopravy, optimalizace MHD, parkování, systémů odhalování dopravních přestupků či silniční meteorologie. V důsledku se jedná o vybavení města řadiči světelné signalizace a dopravní centrálou pro 400 křižovatek, monitorovacím systémem čítajícím 100 kamer CCTV, systémem odhalování průjezdu na červenou, překročení rychlosti a max. povolených rozměrů vozidel či špatného parkování na 250 sledovaných bodech, detekcí hustoty dopravy na hlavních tazích městem v počtu 100 měřicích bodů, sítí 30 silničních meteostanic a systémy navigace na parkování prostřednictvím proměnného dopravního značení na 60 naváděcích panelech. Součástí celého projektu je také instalace téměř 50 velkých informačních tabulí pro řidiče referujících o aktuální dopravní situaci včetně dojezdových časů či vybudování nového, plně vybaveného dispečerského centra včetně monitorovacího a řídicího ITS systému. Realizace projektu je aktuálně za svou polovinou a její ukončení je plánováno ke konci letošního roku.

Platforma InVipo není spojena s konkrétní velikostí města, lze ji aplikovat na systémy malého rozsahu v malých městech. Byť v počátku třeba jen s jedním systémem, jako jsou příklady měst Prostějov, Znojmo, Břeclav či rumunské Sibiu, kde InVipo aktuálně slouží k provozu městských parkomatů, resp. parkovacích systémů. Může se však postupně rozšiřovat připojováním dalších oblastí.

InVipo ve Zlíně

InVipo umožňuje dva základní režimy provozu. Může být přímo nainstalované v IT infrastruktuře města či jeho servisních organizací, anebo jej lze využívat ve formě služby v cloudu. Příkladem tohoto řešení je InVipo pro město Zlín, kdy provoz systému i jeho správu plně zajišťuje přímo CROSS. V tomto případě systém sdružuje prakticky všechny dopravní systémy města, včetně informací o MHD až do úrovně detailu o aktuální poloze vozidla na dané lince či jeho případném zpoždění. Zajímavostí instalace ve Zlíně je i to, že město přebírá data z InVipo a prezentuje některé výstupy na svých oficiálních stránkách v sekci doprava. Je dobrou ukázkou toho, jak mohou být informace zpřístupněny široké veřejnosti; konkrétně se jedná o aktuální stupeň dopravy a dojezdové časy mezi frekventovanými body města. Informace jsou prezentovány také na informačních tabulích vhodně umístěných na území města. Cloudové řešení, které využívá město Zlín, ale také například již zmíněná města Prostějov a Břeclav, je velmi výhodné především pro menší města nebo města, která chtějí s integrací systémů směrem k vizi smart city začít. Vždy je možné po dosažení určitého rozsahu projektu, respektive v okamžiku, kdy to bude pro město výhodnější, systém převést pod správu města nebo organizaci k tomu určenou.

CROSS Zlín, Road Traffic Technologie & Smart City Concept
www.invipo.com, www.cross.cz

Přehledová mapa parkomatů ve Znojmě a jejich aktuální status