Úvodník

Opatrnost, to je racionální chování člověka, který přijal vnucené konvence. Minimalizuje ztráty, ale nikdy nepřinese svobodu.
Vilma Kadlečková, Mycelium, kniha druhá

Úvodník
Při důležitých životních volbách je dobré, když máme předem dostatek informací. S ohledem na města bychom určitě rádi věděli, jaké město si k životu vybrat, kde v něm bydlet a pracovat apod., tak abychom následně kus života nestrávili v autě při dojíždění do zaměstnání či jako taxikáři vlastních dětí. Potřebné informace pro naše rozhodování mohou vzejít i ze senzorů tzv. internetu věcí.
Internet věcí, který v tomto čísle vysvětlujeme na mnoha příkladech, nabízí možnost, jak výkon a chování města měřit, analyzovat a přicházet s opatřeními, která budou mít pozitivní dopad na více než jednu oblast správy. Oproti původním technologickým možnostem, jež dovolovaly získávat informace izolovaně a jen na některých místech či provozech města, umožňuje internet věcí těžbu informací v celoplošném měřítku.
S internetem věcí se blížíme stavu, kdy každá ulice může mít svůj „štítek atraktivity“ (obdoba energetického štítku budov), který každému sdělí, jak si daná ulice vede z hlediska kvality života a obchodních příležitostí. Můžeme měřit dopravní zátěž, množství lidí, ekonomickou výtěžnost, hladinu hluku, blízkost bezpečných či zelených ploch, dostupnost běžných služeb, výši nájmů apod. Tato data se budou vizualizovat v podobě různých map. Město se na základě takových dat bude přirozeně rozvíjet – z dat vyplynou místa, do kterých je vhodné investovat ze strany města či soukromých investorů, místa, kterým by slušelo omezit tranzitní či vnitřní dopravu, místa, která nedokáží zadržovat vodu a kam v létě jezdí často sanitky pro ty, kteří to nemohou „vydýchat“. Rozhodování obyvatel, investorů ani vedení města už nebude pramenit z pocitů, ale z konkrétních čísel kvality života. Politici již nebudou prosazovat parkovací politiku „proti vůli občanů“, ale sami občané budou chtít pohyb vozidel v místě bydliště omezit, protože si z dat přečtou, že má souvislost s cenou jejich bytu a dostupností kvalitních služeb.
Spoustu těchto dat již město má, ale neumí s nimi pracovat, neumí je provázat. Otevřením těchto dat komerčním subjektům se rozvoj města významně urychlí a zvýší se jeho atraktivita. To, jak si naše města vedou, ukazuje letošní Žebříček otevřených dat. Z výsledků vyplývá, že se již v některých městech dalo otevírání dat do pohybu, ale ve srovnání se zahraničím je to stále málo. Opuštění opatrnosti v čase hojných evropských dotací je opravdovou výzvou. Nebojte se získávat a otevřeně publikovat data, nebojte se investovat do internetu věcí! Stačí dodržet zásadu, že každé řešení bude otevřené a že i jeho data budou otevřená a k dispozici třetím stranám. Lepší je nebát se investovat do věcí, které se nemusí úplně zdařit, než z opatrnosti minimalizovat ztráty a promarnit čas, který zbývá do dalších voleb.

David Bárta, šéfredaktor Smart Cities