Hľadanie krásy

Barbora Šedivá, kurátorka a teoretička nových médií

„Zmenil sa pohľad na krásu? Možno je to tak, že každá generácia musí znova predefinovať krásu, možno je krása iba chvíľková,“ zamýšľajú sa kurátorka a riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková a grafické dizajnérky Michaela Čopíková a Veronika Obertová (Ové Pictures).

Ich spoločný projekt Hľadanie krásy spočíva v otvorenej výzve, do ktorej sa môže prostredníctvom webovej stránky www.hladaniekrasy.sk zapojiť úplne každý a vytvoriť tak vlastný pohyblivý obrázok GIF (Graphics Interchange Format), ktorý zachytáva nejaký okamih z našej každodennosti, detaily miest, ktoré sme navštívili, alebo ľudí, ktorých sme stretli.

Dôležitým rozmerom projektu je však aj to, že vznikol pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva kultúry SR a je súčasťou aktivít v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ v Bruseli.

I tak môže vyzerať skvelá prezentácia krajiny v zahraničí, ktorá zároveň odráža aktuálnu dobu, v ktorej žijeme.

www.hladaniekrasy.sk

http://searchingforbeauty.eu