I česká technologie umí řídit chytrá města a internet věcí

Šimon Chudoba, spoluzakladatel IQRF aliance

Konference IQRF ve znamení konkrétních řešení chytrých měst

Ve dnech 25. a 26. května 2016 proběhla v Praze Konference IQRF – významná událost v oblasti chytrých měst a internetu věcí (IoT – Internet of Things). IQRF je česká platforma inteligentního bezdrátového připojení s nízkými přenosovými rychlostmi, menšími objemy dat a velmi malou proudovou spotřebou.

Události se účastnili jak členové IQRF Alliance (mimo jiné společnosti O2 IT Services, Microchip či Teco), tak i další společnosti a odborníci z praxe, které problematika IoT a její skutečná implementace zajímá. Mohli jste zde potkat společnosti O2, O2 IT Services, Microsoft, Intel, Czech Smart City Cluster, TCP Cloud, Protronix, Microchip, MICRORISC, IQ Home, Teco, CIS, DATmoLUX, Austyn, CITIQ a další.

Aktuálně lze tedy mezi členy IQRF Alliance najít společnosti zabývající se návrhem a výrobou koncových zařízení, jako jsou nejrůznější senzory a aktivní prvky (senzory CO2, teploty, vlhkosti, kouře, pohybu, bezdrátové spínače a zásuvky, řídicí jednotky pro vytápění atd.), tak i společnosti, které dokáží nasbíraná data analyzovat a poskytovat zpětné řízení, tedy na základě získaných hodnot řídit aktivní prvky v síti (klimatizace, osvětlení atd.).

Protože technologie IQRF umožňuje sbírat data a řídit prvky v síti spolehlivě na velké vzdálenosti díky dosahu a spolehlivosti mesh sítě, lze v ní například řídit osvětlení a kvalitu ovzduší v rozlehlých výrobních halách, obchodních centrech či hotelech, snímat data z parkovacích míst či monitorovat a řídit osvětlení ulic.
Na jedné straně sítě tak stojí senzory a aktivní prvky, na druhé straně probíhá zpracování dat například v cloudu. Mezi zájemci o partnerství v projektech IQRF Alliance lze tak najít i firmy zvučných jmen jako Microsoft, Intel či TCP Cloud, které dokáží zajistit potřebné služby na straně cloudu a IT infrastrukturu.

Řešení pod hlavičkou IQRF

V současné době po celém světě přibývají nová řešení v oblasti smart city (a nejen zde), na kterých se podílejí členové IQRF Alliance.

V oblasti chytrého venkovního osvětlení představila své energeticky šetrné řešení firma DATmoLUX, která přináší zajímavý a promyšlený systém monitoringu a řízení pouličních světel. Této problematice se aktivně věnují i další členové IQRF Alliance – například firma Devtech M2M.

V oblasti parkování představila své řešení firma CITIQ. Díky schopnosti rozpoznat automobil na parkovacím místě pomocí detektoru změn v elektromagnetickém poli je možné zjednodušit navigaci na rozlehlých parkovištích i v ulicích a současně zprůhlednit systém plateb za parkování. Průjezdový detektor umí spočítat auta v každé ulici, rozlišit, zda jsou osobní či nákladní, a zjistit jejich rychlost, což je přínosné především pro monitorování rychlosti v zónách s omezenou rychlostí (například zóny 30). Všechny údaje se přenášejí sítí IQRF do cloudu, kde jsou zpracovávány. Systém pro parkování vyvíjí i firma EPS Global, která připravuje projekt na desítky tisíc parkovacích míst v Číně.

V oblasti senzorických sítí prezentovalo svá řešení hned několik firem – například firma Protronix představila využití svého čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, firma IQ Home své senzory teploty a relativní vlhkosti, včetně zpracování dat v cloudu a přehledného zobrazení na webu.

Výhledy do budoucna

Konference IQRF přinesla zajímavé poznatky v oblasti technologických řešení problematiky smart city. S českou technologií IQRF lze počítat jako s robustní platformou pro sběr dat a ovládání zařízení v sítích, ať už v jednotlivých budovách, nebo i ve veřejném prostoru.