Smart City Dubrovník

Marko Cosmai, Nikša Vlahušič, DURA
Chytré zalévání – zavlažovací systém podpořený detektory vlhkosti půdy. Zdroj: DURA

Dubrovník je vzorovým příkladem akčního a rozumného přístupu k tvorbě smart city. To, co se jim povedlo za posledních 12 měsíců, je obdivuhodné. Třeba inspiruje i vás!

Jaká je vize a strategie města v konceptu smart cities?
Celý projekt smart city v Dubrovníku začal před necelým rokem, ale za tu dobu se už mnohé zrealizovalo. Jedná se o jeden velký projekt sestávající z několika malých projektů, které řeší několik agend města, proto bylo na samotném počátku věnováno hodně pozornosti projektové přípravě. Nejdříve jsme napsali strategii smart city, tj. dokument, který obsahuje identifikované problémy a jejich řešení s ohledem na dostupné informační a komunikační technologie (ICT). Nejdůležitějším krokem bylo vyčíslení a následná prioritizace projektů. Využili jsme klasické statistiky a uspořádali několik workshopů s klíčovými partnery a zjistili jejich názory a návrhy řešení. Nakonec byla strategie schválena zastupitelstvem a nyní ji používáme jako závazná pravidla pro aktuální i budoucí projekty.

Další výzvou je integrace, na níž se shodli všichni experti. Pokud zavedete spoustu ICT projektů, nemusíte nezbytně dosáhnout cílů smart city; projekty musí být provázané a musí spolupracovat, databázově se propojit, s cílem využít pokročilou datovou analytiku. S takovou je pak možné vybudovat funkční operační centrálu smart city, což v naší strategii považujeme za největší úspěch. Díky těmto datům v reálném čase je město schopné adekvátně a rychle rozhodovat. Nejvyšším cílem je pak existence nástroje – virtuálního městského poradce, který monitoruje město 24/7 a navrhuje, jak na nové situace reagovat, a dokonce některé předvídat.

Jak je koncept chytrého Dubrovníku organizován z hlediska lidí, pozic a ekosystému partnerů?
Město Dubrovník má pro smart city velké předpoklady – je to malé město se 43 000 obyvatel a lidé od technologií se navzájem znají, ať už pracují na městě, ve firmách či v neziskovkách. Další výhodou je, že zásadní agendy města, jako jsou vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství, parkování apod., řeší jedna městská firma, zatímco soukromý sektor se soustředí na turismus. Takto skvělá organizace vše ulehčuje! Zájmové strany jsou jasně dány a většinou na sobě nezávislé. Projekt smart city je strategicky řízen městskou Agenturou pro rozvoj Dubrovníku – DURA, založenou a vlastněnou městem.

Jaké projekty jste realizovali, co jste se naučili a co můžete nabídnout ke sdílení s ostatními městy?
Všechny projekty, které jsme už realizovali, byly piloty různého druhu, ale všechny souvisely se smart strategií. Většina z nich je v různých fázích testování, některé jsou již uzavřené beta verze. Některé jsou otevřené dalšímu zlepšování a jen málo projektů je již dokončeno v podobě hotových služeb pro občany a turisty.

Chytré parkování
124 parkovacích míst je vybaveno senzory, uživatelé získávají informace o volných parkovacích místech skrze aplikace platforem Android, iOS a a také skrze web.

Chytré zalévání
Jeden městský park má závlahový systém doplněný senzory vlhkosti, který umožní zalévat na konkrétních potřebných místech, nikoliv jen plošně, a jen když je potřeba.

Solární lavička
Na dvě místa ve městě jsme nainstalovali tři lavičky se solárními panely. Uživatelé mohou použít lavičky k nabití telefonu nebo tabletu, ale lavička měří i hodnoty životního prostředí, jako je UV index, teplota, vlhkost, tlak vzduchu, úroveň hluku a informace o vyprodukované a spotřebované elektřině.

Karta Dubrovníku
Jedná se o upgrade stávající městské turistické služby, ve které získávají turisté různé benefity v poskytovaných službách (volné vstupy do muzeí, galerií, cestování veřejnou dopravou, slevy v restauracích apod.) a také slevy na místní výrobky. Všechna tato data a informační brožura jsou nyní spouštěny v podobě mobilní aplikace pro Android a iOS. Je to ale také aplikace nad 80 iBeacony (malými Bluetooth zařízeními), které jsou rozmístěny na důležitých objektech města a slouží k zasílání upozornění turistům na jejich telefon o tom, že jdou kolem významné památky či stavby, ke které se také váže nějaký benefit karty Dubrovníku.

Oko Dubrovníku
Nejnovější aplikace Chytré laboratoře města, která umožňuje občanům nahlásit své podněty městu. Všechna hlášení s popisem, polohou a fotkami jsou zaslána pracovníkům města, kteří obdržení potvrdí a odešlou hlášení konkrétnímu odboru města. Všechny fáze tohoto procesu jsou zcela veřejné a online, takže žadatel i ostatní veřejnost vidí veškeré změny a výsledky.

Všechna tato řešení byla vyvinuta a realizována místními startupy; to byl jeden z našich cílů – zmocnit lidi, aby mohli řešit problémy města, a také prokázat, že neexistuje výmluva, že koncept smart city nelze realizovat v každém městě. Máte zdroje a máte občany, co jiného dalšího potřebujete? Tak vyrazte a najděte je!

Představení vývojářských záměrů a prototypů pracovníkům agentury. Zdroj: DURA

Jaké projekty plánujete a jakou odbornost a znalost hledáte?
Aktuálně se soustředíme na zlepšení a vyšší integraci projektů, které jsou hotové. Proces je založen na analýze datových sad a doprovodného schématu vytvořeného různými nasazenými zařízeními IoT (internet of things, internet věcí) ve všech projektech s cílem vytvořit jednotné komunikační protokoly a standardy pro všechny smart city projekty. Taková standardizace je potřeba pro vytvoření technické platformy smart city. Platforma je integrální součástí budoucího operačního centra, neboť je potřeba, aby fungovala jako databáze a programové rozhraní (backend API) pro projekty, které se do ní budou připojovat. Rádi bychom věděli o dalších městech, která zvolila tento přístup, namísto aby nakoupila na trhu dostupná komerční řešení. Hlavní problém s těmi „hotovými platformami“ je nedostatek flexibility, proprietární kód, nákladná údržba a adaptace atp. Všechny takové praktiky jsou naprostým opakem toho, co chytré město skutečně reprezentuje: otevřená data, otevřený kód, otevřený hardware, nikdy dokončená platforma, ale stále se adaptující na nové technologie a výzvy. Také plánujeme nasadit po celém městě WiFi síť, protože je skvělé mít dostupnost internetové sítě jako základní komunikační infrastruktury pro všechna IoT zařízení, jež budeme v budoucnu nasazovat.

Zapojujete se do evropských projektů; nechtěli byste úžeji spolupracovat s některými českými a slovenskými městy na výměně zkušeností či rozvojových programech?
DURA je součástí mnoha EU projektů, které dělá pro město Dubrovník. To je skvělý způsob, jak získat financování pilotních projektů, zejména Horizont 2020, ve kterém je mnoho výzev pokrývajících ICT, smart cities a další podobná témata. V současné době pracujeme na druhé fázi evropského projektu, který pokryje klíčové body města iBeacony, které budou nasazeny pro analýzu dopravy. V jiném projektu je hlavní myšlenkou analyzovat pěší turisty a vytvořit systém pro turisty, který by uměl navrhovat návštěvu klidnějších míst Dubrovníku, což by mohlo pomoci místům, která jsou návštěvníky přeplněna; doprava je totiž největším problémem Dubrovníku. Ale hledáme i další partnerská města pro jiné typy projektů. To se netýká jen projektů, ale jakéhokoliv síťování nebo spolupráce – je to nejlepší způsob, jak sdílet myšlenky a šířit je za naše horizonty, propojovat startupy a dělat velké věci!

Výsledky „chytrého“ Dubrovníku dosažené za jediný rok. Zdroj: DURA