Úvodník

„Kultura se nedědí, kultura se dobývá.“
(Karel Teige)

Nejvíc si člověk váží věcí, které sám udělal a na kterých se podílel. Nejraději vzpomíná na to, co společně se svými blízkými prožil, z čeho měl radost a čeho se bál. Vše ostatní postupně padá do zapomnění času. Chytré město i chytří lidé jsou si vědomi těchto zákonitostí. Ví, že se rozpohybovaná změna dotýká i politických kruhů a že „slibem nezarmoutíš“ už na voliče moc neplatí. Je potřeba vložit do toho víc. Vtáhnout občany do dění ve městě, nejdříve ty aktivní, pak i ty od televizních přijímačů, vždyť život a radost je vždy v komunitě. A lidé chodí tam, kde se něco děje, kde to žije, kde je možné vidět a zažít něco, co v televizi nedávají!

K největším hrozbám 21. století patří také odcizení a izolace jednotlivců od společnosti. Ztráta vztahu k místu, dezorientace v životních hodnotách, zkrátka nedostatek kultury v chování a úcty k tomu, co máme. Chytré město plánuje tak, aby vytvářelo živý veřejný prostor, kde se lidé mohou pohybovat volně a bezpečně, kde je spousta příležitostí ke zvolnění tempa a ke kochání a kde lze v klidu zapomenout na tablety a tabletky.

Na žádném magistrátu, co jich na světě je, nesedí lidé, kteří přesně vědí, jak to má vypadat a fungovat. Dobrá řešení veřejného prostoru a veřejného dění, tj. kulturní politiky měst, vznikají především díky otevřenosti – společnou tvorbou města a odborné i laické veřejnosti, kde město funguje jako iniciátor, organizátor a grantový podporovatel občanských aktivit. Vždyť jakákoliv podpořená občanská iniciativa vytváří předpoklady pro nové myšlenky a nápady, nové služby a byznys, podporuje kreativitu a inovace a vytváří silný dojem, že takové město opravdu žije a je atraktivní pro jeho občany i početnější návštěvníky.

Aktuální česko-slovensky vyvážené číslo je díky jeho kurátorkám, Šárce Svobodové a Barboře Šedivé, přímo nabité příklady, jak se investice do kultury vyplácí ekonomicky a jak lze získat cenné argumenty pro kulturně politická rozhodnutí. Ten největší přínos těchto investic ale spočívá ve znovuobnovení vztahu člověka s místem a městem, kde žije, ve znovudobytí hodnot, které jsme v minulosti vždy ctili a na které jsme byli patřičně hrdí. Společnost, která takové hodnoty vyznává, je dostatečně silná a samostatná a nemusí se bát žádných migračních vln.
Chtěl bych nám všem do nového roku popřát, abychom již brzy seděli v tramvaji do stanice chytré město!

David Bárta, šéfredaktor