Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Úvodník

„Víš proč jím jenom kořeny? Neboť kořeny jsou důležité.“ (Sestra Maria, Velká nádhera)

„Nejdůležitější věc, jakou jsem zjistil před pár dny, co jsem dovršil 65 let, bylo to, že už nemůžu plýtvat časem na věci, které nechci dělat,“ říká hlavní hrdina filmu Velká nádhera, bonviván Jep Gambardellou. Obě citace z filmu se s ohledem na tvorbu chytrého města doplňují – zanechme věcí prvoplánových a efektních, neboť jimi jen marníme svůj čas, a soustřeďme se na kořeny našeho městského soužití.

Město je z myšlenkové tradice a podstaty nekonečnou interakcí mezi obcí, její správou a občany, říká v úvodním článku Jan Urban. Komunikační technologie 21. století nám k této interakci mohou významně pomoci a aktuální číslo přináší velkou škálu příkladů, jak s jejich pomocí zapojit občany do spolurozhodování o rozvoji města (vizte návod z Polska), jak smysluplně využít jejich nápady, čas a energii. Z nepřehledného hemžení našich mravenišť tak vystupuje tajemná postava, aktivní občan, který rozhodně nemá být pro město soupeřem, ale atraktivním partnerem (vizte článek Mám připomínky). Aktivní občan dokáže sám přispět k rozvoji dané lokality, pokud k tomu dostane prostor (vizte Město, které se staví samo).

Chytré město staví na odbourání administrativních překážek pro rychlejší zavedení inovací, k čemuž je potřeba nejprve významně přehodnotit náš systém veřejných zakázek a definitivně opustit model „nejnižší ceny“. Při aktuálním schválení dotačních programů EU je nákup kvalitních a provozně nenáročných řešení v zájmu nás všech. 

Chytré město taktéž staví na své otevřenosti, bez níž nelze oslovit aktivní občany a inovativní firmy, aby s přicházející změnou pomohli. Proto jsme metodicky vyhodnotili otevřenost 26 statutárních měst ČR a sestavili vůbec první žebříček měst střední Evropy, který budeme každoročně obnovovat a v případě zájmu dalších měst i rozšíříme. 

Existuje i kontraproduktivní podoba aktivního občanství. Tou je lidová tvořivost, jež nezná mezí. Proto je potřebné dohlížet na koncepční i vizuální stránku tvorby veřejných prostorů (vizte Hnutí proti okrašlování Bratislavy), nejlépe z pozice městského architekta (vizte ČKA).

Aktivní občan rozvíjí prostředí, ve kterém žije, protože mu na něm záleží, má k němu vztah. Chytré město všemožně takové zakořenění podporuje, neboť kořeny jsou pro naplněný život důležité. 

David Bárta, (šef)